Bevaring af digitalt skabte data

Rigsarkivet samarbejder med myndigheder, forskere, leverandører o.a. om at opfylde arkivlovens bestemmelser om bevaring af Danmarks digitalt skabte kulturarv.

Digital arkivering dækker aktiviteter i alle dele af datas livscyklus: Fra data bliver skabt og derefter afleveret til arkiv, hvor data bevares og stilles til rådighed, og senere genanvendes, når der opstår et behov hos den enkelte borger, i samfundet eller til forskning.

Arkivering af digitalt skabte data er en kompleks og vigtig proces. Rigsarkivet har i mange år arbejdet målrettet på at bevare digitale data for at sikre, at data bevares i en form, så de kan forstås og anvendes både på kort og langt sigt.

Læs Rigsarkivets strategier for bevaring af digitalt skabte data

Politik for digital arkivering

Politikken fortæller om de overordnede rammer og vilkår for Rigsarkivets arkivering af digitalt skabte data.

Strategi for digital bevaring 2025

Strategien fortæller konkret om, hvilke indsatsområder for bevaringen af data, som Rigsarkivet frem til 2025 prioriterer at udvikle og samarbejde inden for.

Ordforklaringer til politik og strategi

Slå op i ordforklaringen, hvis du har tvivlsspørgsmål.

Rigsarkivet er Danmarks digitale hukommelse

Vi sørger for at bevare data fra vores samfund, som er værdifulde af historiske, forskningsmæssige eller retlige grunde. Vi bevarer med andre ord for at besvare de spørgsmål, nutidens og fremtidens borgere, forskere og øvrige i samfundet stiller.