Bevaring af digitalt skabte data

Størstedelen af offentlige myndigheder anvender i dag fuld digital sagsbehandling. Rigsarkivet arbejder for at sikre en betryggende bevaring af myndighedernes digitale data, så de på et senere tidspunkt kan stilles til rådighed for offentligheden.

Digitalt skabte data adskiller sig fra papirarkivalier ved ikke umiddelbart at lade sig genanvende uden brug af et computerprogram.

Computerprogrammer er underkastet den løbende teknologiske udvikling, og data skabt til blive læst og anvendt ved hjælp af et computerprogram lader sig ikke nødvendigvis læse og anvende ved hjælp af et andet program eller bare en nyere version af det samme program.

Digitalt skabte data adskiller sig endvidere fra papirarkivalier ved at være lagret på medier, som har en meget begrænset levetid.

Digitalt skabte data forudsætter derfor en mere aktiv bevaringsindsats end papirarkivalier, hvis de også skal kunne læses og anvendes i fremtiden.

Rigsarkivet har som bevaringstrategi valgt en migreringsstrategi som den strategi, der over tid bedst sikrer bevaring af den digitale kulturarv. Migreringsstrategien rejser særlige krav til dokumentationen af arkivalierne.

Læs Rigsarkivets strategier for bevaring af digitalt skabte data

Rigsarkivets strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Statens Arkivers strategi for bevaring af digitaliserede arkivalier

Kriterier for valg og fravalg af formater i forbindelse med bevaring af digitale arkivalier

Forslag til dokumentation af data i systemuafhængige arkiveringsversioner af digitale arkivalier

Evaluering af Format- og Strukturkonverteringsprojektet