Bevaring af digitalt skabte arkivalier

Størstedelen af offentlige myndigheder anvender idag fuld digital sagsbehandling. Rigsarkivet arbejder for at sikre en betryggende bevaring af myndighedernes digitale arkivalier, så de på et senere tidspunkt kan stilles til rådighed for offentligheden.

Digitalt skabte arkivalier adskiller sig fra papirarkivalier ved ikke umiddelbart at lade sig genanvende uden brug af et computerprogram.

Computerprogrammer er underkastet den løbende teknologiske udvikling, og data skabt til blive læst og anvendt ved hjælp af et computerprogram lader sig ikke nødvendigvis læse og anvende ved hjælp af et andet program eller bare en nyere version af det samme program.

Digitalt skabte arkivalier adskiller sig endvidere fra papirarkivalier ved at være lagret på medier, som har en meget begrænset levetid.

Digitalt skabte arkivalier forudsætter derfor en mere aktiv bevaringsindsats end papirarkivalier, hvis de også skal kunne læses og anvendes i fremtiden.

Rigsarkivet har som bevaringstrategi valgt en migreringsstrategi som den strategi, der over tid bedst sikrer bevaring af den digitale kulturarv. Migreringsstrategien rejser særlige krav til dokumentationen af arkivalierne.

Læs Rigsarkivets strategier for bevaring af digitalt skabte arkivalier