Ny regeringsdannelse og ressortændringer

Danmark fik en ny regering den 28. november 2016, og der er sket en række ressortomlægninger. Ved ressortændringer afgiver eller modtager en myndighed fagområder, og der følger ofte både medarbejdere, it-systemer og sager med.

Når myndigheder afgiver eller modtager fagområder fra andre myndigheder, kan det have betydning for  myndighedens arkivalier, lige fra gamle papirsager i kælderen til ESDH-systemer, fagsystemer mm.

Det kan være, at myndigheden bliver delt i to nye myndigheder eller slået sammen med en anden myndighed. Eller at et bestemt kontor og dets medarbejdere fremover skal arbejde i en anden myndighed. Ændringer der betyder, at sager, dokumenter og data skal overføres eller modtages fra en anden myndighed.

Anmeldelse til Rigsarkivet

Statslige myndigheder skal anmelde ressortændringer til Rigsarkivet. Den modtagende myndighed har som udgangspunkt anmeldelsesforpligtelsen, med mindre en statslig myndighed overfører arkivalier til en kommunal eller privat/selvejende institution. Det er dog altid en god idé at tale sammen og blive enige om, hvad der skal indberettes til Rigsarkivet. Tit kender den afgivende myndighed fagområdet/sagerne bedst.

Læs mere om, hvad der skal indberettes og find anmeldelsesskema om overførelse af it-systemer eller papirarkivalier.

Anmeldelse af digitaliseringsprojekter, ressortændringer og skader
Myndigheder skal anmelde digitaliseringsprojekter, skader og væsentlige ændringer til Rigsarkivet

Ressortændringer – hvad gør vi?

Ressortændringerne kan indebære store forandringer, som skal gennemføres meget hurtigt. Læs Rigsarkivets råd om, hvordan I kommer godt igennem ressortændringerne:

10 gode råd om ressortændringer (PDF)