Årlig konference: Nutidens forvaltning – Fremtidens arkiver

Konferencen afholdes en gang om året og har fokus på forvaltningens informationshåndtering.

Konferencen henvender sig til:

  • Alle som er interesserede i offentlig forvaltning og arkiver (stat, regioner og kommuner)
  • Beslutningstagere og praktikere i forvaltningens informationshåndtering, f.eks. ESDH-ansvarlige, it-chefer, systemejere.
  • Arkivansatte i kommunale og statslige arkiver, virksomhedsarkiver m.fl.
  • Leverandører af it-ydelser og it-systemer til det offentlige
  • Forskere og undervisere, som beskæftigelser sig med administration og forvaltning i det offentlige

Oplægsholderne hentes blandt forskere, eksperter fra forvaltningen og arkivfolk med særligt indblik i forvaltningens og arkivernes udfordringer.

+ Åben alle- Luk alle