Årlig konference: Nutidens forvaltning – Fremtidens arkiver

Konferencen afholdes en gang om året og har fokus på forvaltningens informationshåndtering.

Konferencen henvender sig til:

  • Alle som er interesserede i offentlig forvaltning og arkiver (stat, regioner og kommuner)
  • Beslutningstagere og praktikere i forvaltningens informationshåndtering, f.eks. ESDH-ansvarlige, it-chefer, systemejere.
  • Arkivansatte i kommunale og statslige arkiver, virksomhedsarkiver m.fl.
  • Leverandører af it-ydelser og it-systemer til det offentlige
  • Forskere og undervisere, som beskæftigelser sig med administration og forvaltning i det offentlige

Oplægsholderne hentes blandt forskere, eksperter fra forvaltningen og arkivfolk med særligt indblik i forvaltningens og arkivernes udfordringer.

Konference i 2017: Kvalitet i offentlige forvaltningsdata

Forvaltningens data og dokumenter danner grundlaget for konsistent sagsbehandling, men dokumenterer også den offentlige forvaltnings virksomhed. Offentlige forvaltningsdata bidrager til at garantere borgernes retssikkerhed, ligesom de udgør grundlaget for, at man også i fremtiden kan beskrive og forstå det danske samfund.

Data og dokumenter skal være af sådan en kvalitet, at de kan genfindes og genanvendes af andre end snævre kreds af fagpersoner, som oprindeligt har skabt og behandlet sager og data.

Se program

Se oplægsholdernes præsentationer

Automatisering og datakvalitet ved Henrik Brix, formand for Kommunernes It-arkitekturråd og it- og digitaliseringschef, Favrskov Kommune

Kvalitet i offentlige forvaltningsdata i Fødevarestyrelsen ved kunde- og udviklingsdirektør Annelise Fenger, Fødevarestyrelsen

Status for arbejdet med persondataforordningen ved kontorchef Jakob Lundsager, Justitsministeriet

Kvalitetssikring i det offentliges it-systemer til dokumenthåndtering ved Ane Palsberg og Jakob Vest Berntsen, professionshøjskolen UCC

Fra ‘Dead man walking’ til ‘alive and kicking’ ved stadsarkivar Christian Frederiksen, Guldborgsund Kommune

Robotter eller ny generation ESDH? ved Inge Bograd og Per Andreasen, Globeteam

Foreløbige erfaringer med implementeringen af persondataforordningen i Kulturministeriet ved koncernsikkerhedskoordinator Torsten Friis, Kulturministeriet

Erfaringer med implementeringen af persondataforordningen hos Kulturministeriet ved dataprotectionofficer Ole Holm, Det Kgl. Bibliotek

Projektportal og ESDH ved Thomas Palsbjørn, Proactive

+ Åben alle- Luk alle