Tilsyn

Rigsarkivet gennemfører jævnligt tilsyn med kommunernes og regionernes arkivalier. Tilsynene har til formål at undersøge, om kommunerne og regionerne overholder de regler, der er fastsat til varetagelse af arkivmæssige hensyn, jf. arkivlovens bestemmelser (lovbekendtgørelse nr. 1035 § 10 stk. 2 og stk. 4).

Regionalt tilsyn 2015

Rigsarkivet gennemførte i sommeren 2015 et tilsyn med regionernes arkivforhold. Dette tilsyn havde bl.a. til formål at følge op på tidligere tilsyn i 2011 og afklare, om:

  • alle relevante it-systemer bliver afleveret
  • om der er nye it-systemer, som Rigsarkivet skal have kendskab til

Læs mere i afrapporteringen af tilsynet:

Afrapportering af Rigsarkivets tilsyn med regioner 2015

Kommunalt tilsyn 2015

Rigsarkivet gennemførte i foråret 2015 et tilsyn med kommunernes arkivforhold.

Dette tilsyn havde bl.a. til formål at følge op på tidligere tilsyn i 2008 og 2010 og afklare, om:
• alle relevante it-systemer bliver arkiveret,
• der er nye systemer, som Rigsarkivet skal have kendskab til, samt
• hvilke papirarkivalier der er i behold i kommunerne, og om de opbevares på betryggende vis.

Læs mere i afrapporteringen af tilsynet:

Afrapportering af Rigsarkivets tilsyn med kommunerne i 2015

Læs rapportens hovedanbefalinger til kommunernes varetagelse af arkivmæssige hensyn:

Anbefalinger fra Rigsarkivets tilsyn med kommunerne 2015

Regionalt tilsyn 2011-2012

Rigsarkivet gennemførte i 2011-2012 et tilsyn med regionernes arkivforhold. Formålet med tilsynet var:

  • at skabe overblik over papirarkivalier
  • at skabe overblik over it-systemer med bevaringsværdige data

Tilsynet viste, at der især på sygehusene findes store mængder bevaringsværdige papirarkivalier helt tilbage fra 1850´erne. Tilsynet viste også, at der i regionerne anvendes ganske mange it-systemer, men at regionerne mangler overblik over hvilke it-systemer som indeholder bevaringsværdige data.

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med regionerne 2011-2012

Kommunalt tilsyn i 2010

Rigsarkivet gennemførte i sommeren 2010 et tilsyn med kommunernes arkivforhold. Tilsynet skulle sikre:

  • at alle kommuner har valgt et offentligt arkiv at aflevere bevaringsværdige data til
  • at afleveringsmodne data fra enkeltkommunale systemer afleveres til et offentligt arkiv.

Tilsynet viste, at langt de fleste kommuner har valgt et offentlig arkiv og, at mere end 1/3 af kommunerne fører fortegnelser over bevaringsværdige data. Kommunerne afleverer primært data fra fælleskommunale systemer, og der er således fortsat en række udfordringer med at få afleveret bevaringsdata fra enkeltkommunale systemer, f.eks. fra e-journaler og ESDH-systemer.

Læs mere i afrapporteringen af tilsynet:

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010