Samarbejde med Rigsarkivet

De kommunale og regionale parter samt kommunale arkiver (§ 7-arkiverne) og Rigsarkivet mødes regelmæssigt i forskellige netværk og udvalg.

Formålet med de forskellig samarbejdsfora er at drøfte de principielle og praktiske problemstillinger, der rejser sig i forbindelse med:

  • arkivdannelse
  • bevaring og kassation
  • aflevering
  • tilgængeliggørelse i kommuner og regioner.
+ Åben alle- Luk alle