Oprettelse af offentligt arkiv

Kommunale og regionale myndigheder kan ifølge arkivlovens §19 aflevere deres arkivalier til andre offentlige arkiver end Rigsarkivet. Arkivalierne kan afleveres til kommune- eller stadsarkiver, der kan oprettet med hjemmel i arkivlovens §7.

Kommuner/regioner kan ifølge arkivlovens §7 oprette arkiver med følgende formål:

  • at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier,
  • at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål,
  • samt at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier.

Kommunerne er ikke forpligtet til at oprette egne arkiver.

Vejledning

I vejledning om offentlige arkiver beskrives det, hvilke regler der skal overholdes ved oprettelse af et offentlig arkiv, samt hvilke opgaver det pågældende arkiv har. Læs vejledningen her:

Vejledning om aflevering af arkivalier til offentligt arkiv

Kontakt

Har du spørgsmål om oprettelse af offentlige arkiver, er du velkommen til at kontakte Rigsarkivet, men der er også andre muligheder.

Du kan eksempelvis kontakte nogle af de mange §7-arkiver, eller
ODA (Organisationen Danske Arkiver)
, som er en sammenslutning af danske arkiver og tilsvarende institutioner, for at høre om deres erfaringer med oprettelse af §7- arkiver.

Endvidere kan der hentes råd og vejledning om arkivmæssige forhold på
KLs hjemmeside om arkivmæssige forhold.