Bevaring og kassation af papirarkivalier

Kommunale og regionale myndigheder må ikke kassere papirarkivalier uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

Rigsarkivaren fastsætter nærmere bestemmelser om bevaring og kassation af offentlige arkivalier jf. arkivbekendtgørelsens § 5. På det kommunale/regionale område fastsættes bestemmelserne efter drøftelse med de kommunale/regionale parter.

Læs arkivloven – Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Kommuner – bestemmelser og vejledninger

Rigsarkivet har i samarbejde med Kommunernes Landsforening udarbejdet bestemmelser om bevaring og kassation til kommunerne. Bestemmelserne opregner de arkivalier, som alle kommuner skal bevare, også når arkivalierne ikke længere er i retslig eller administrativ brug. Det står kommunerne frit for at bevare flere arkivalier end dem, der i bestemmelserne er bestemt til bevaring.

+ Åben alle- Luk alle

Regioner – bestemmelser og vejledninger

Rigsarkivet har i samarbejde med Danske Regioner udarbejdet bestemmelser om bevaring og kassation til regionerne. Bestemmelserne opregner de arkivalier, som alle regioner umiddelbart skal bevare, også når arkivalierne ikke længere er i retslig eller administrativ brug.

+ Åben alle- Luk alle