Bevaring og kassation af it-systemer

Kommunale/regionale myndigheder må ikke slette/kassere data i it-systemer uden bemyndigelse fra Rigsarkivet.

For kommuner og regioner udsteder Rigsarkivet bekendtgørelser for hvilke systemer, der skal bevares data fra og som skal afleveres til offentligt arkiv i form af arkiveringsversioner.

Overordnet lovgivning

Rigsarkivaren fastsætter nærmere bestemmelser om bevaring og kassation af offentlige arkivalier jf. arkivbekendtgørelsens §5. På det kommunale område fastsættes bestemmelserne efter drøftelse med de kommunale parter.

Arkivloven – Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkiver og om offentlige arkivers virksomhed

+ Åben alle- Luk alle