Arkivlovgivning

På denne side finder du en oversigt over arkivlovgivning gældende for kommunale og regionale myndigheder samt en liste overtrædelser af arkivloven

+ Åben alle- Luk alle

På denne side offentliggøres sagerne for de kommuner, hvor der er foretaget indberetning til statsforvaltningerne.

+ Åben alle- Luk alle
 • Region Syddanmark

  Papirarkivalier fra Fåborg Sygehus, Nyborg Sygehus og Ringe Sygehus

  I forbindelse med tilsyn med arkivforholdene i Region Syddanmark, herunder sygehusene i regionen,  har regionen oplyst, at følgende arkivalier må anses for kasseret:

  Fåborg Sygehus (oprettet 1871: alle administrative arkivalier og patientjournaler efter 1891.
  Nyborg Sygehus (oprettet 1878): alle administrative arkivalier og patientjournaler
  Ringe Sygehus (oprettet 1885): alle administrative arkivalier før ca. 1950 og alle patientjournaler

  Hovedparten af arkivalierne skulle være bevaret jf. bekendtgørelse nr. 994 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier fra sygehuse og hospitaler.

  Rigsarkivet har vurderet, at der er tale om et groft tilfælde af uhjemlet kassation, og har derfor bedt Statsforvaltningen om at indskærpe Region Syddanmark, hvilke forpligtelser regionen har på arkivområdet.

  Indberetning sendt 29. januar 2015, journalnummer 2012-019829

 • Guldborgsund kommune

  Data fra Nykøbing Falster Kommunes systemer Bedste Praksis og Ressourceprofil

  Guldborgsund Kommune har indberettet, at bevaringsværdige data på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet fra Nykøbing Falster Kommunes it-systemer Bedste Praksis og Ressourceprofil kun er bevaret i form af papirudskrifter. Da bevaringsværdige digitale arkivalier skal bevares i digital form, er der tale om en uhjemlet kassation. Sagen er blevet indberettet til Statsforvaltningen Sjælland.

  Indberetning sendt 12. april 2011, journalnummer 2010-019970

 • Rebild kommune

  Data fra Skørping Kommunes ESDH-system GoPro

  Rebild Kommune har angivet, at ESDH-systemet GoPro ikke længere kan tilgås, da den server, hvor GoPro-data fandtes, nu anvendes til andre formål. Systemets data må derfor betragtes som kasseret. Sagen er blevet indberettet til Statsforvaltningen Nordjylland. Rebild Kommune er blevet pålagt at udarbejde en fortegnelse over de sager, der var registreret i GoPro-systemet eller redegøre for, hvorledes sagerne systemet kan fremfindes. Sagsfortegnelse eller redegørelse skal være Rigsarkivet i hænde senest 30. juni 2011.

  Indberetning sendt 12. april 2011, journalnummer 2010-020073

 • Sorø kommune

  Data fra Dianalund Kommunes DDE-system

  Kommunen har indberettet, at den bevaringsværdige e-journal DDE-system, som var søgemiddel til sager og dokumenter fra Dianalund Kommune er “brudt sammen”, og at der derfor ikke kan udarbejdes en arkiveringsversion. Sagen er blevet indberettet til Statsforvaltningen Sjælland. Sorø Kommune er blevet pålagt at udarbejde en sagsfortegnelse over de sager, som var registreret i DDE-systemet eller redegøre for, hvorledes sagerne kan fremfindes. Sagsfortegnelse eller redegørelse skal være Rigsarkivet i hænde senest 30. juni 2011.

  Indberetning sendt 12. april 2011, journalnummer 2010-020093

 • Vejle kommune

  Data fra Jelling Kommunes omsorgssystem CSC-Vitae

  Kommunen har meddelt, at Jelling Kommunes omsorgssystem CSC-Vitae system ikke i sin helhed kan fremfindes længere, da de sager, der var passive på tidspunkt for konvertering til nyt system er gået tabt. Sagen er blevet indberettet til Statsforvaltningen Syddanmark.

  Indberetning sendt 12. april 2011, journalnummer 2010-014658

 • Næsted kommune

  Data fra Suså Kommunes omsorgssystem Rambøll Care

  Kommunen har meddelt, at bevaringsværdige data fra Suså Kommunes omsorgssystem Rambøll Care ikke i sin helhed kan fremfindes længere. Sagen er blevet indberettet til Statsforvaltningen Sjælland.

  Indberetning sendt 12. april 2011, journalnummer 2010-014570