Anmeldelse af skanning og digitalisering

Kommunale og regionale myndigheder, herunder f.eks. sygehuse, skal anmelde skannings- og digitaliseringsprojekter til Rigsarkivet. Der skal dog kun ske anmeldelse, hvis dokumenterne efter indskanning/digitalisering ønskes kasseret.

Der skal ske anmeldelse af skannings- og digitaliseringsprojekter, som startes efter 26. juni 2013. Anmeldelse skal ske på Rigsarkivets anmeldelsesskema og bør foretages før projektet iværksættes.

Skema til anmeldelse af digitaliseringsprojekter finder du nederst på siden.

Lovgivning

Bekendtgørelse nr. 740 af 21. juni 2013 om anmeldelse af skanning og digitalisering af bevaringsværdige arkivalier i analog form i kommuner og regioner

Vejledning

 Vejledning til bekendtgørelse nr. 740 af 21. juni 2013 om anmeldelse af skanning og digitalisering af bevaringsværdige arkivlier i analog form i kommuner og regioner

 Vejledning om kassation af papirarkivalier efter skanning