ADA – testprogram til arkiveringsversioner

ADA er Rigsarkivets program, der tester om en arkiveringsversion lever op til de krav, der fremgår af bekendtgørelse nr. 128 af 12. februar 2020 om arkiveringsversioner.

Hvem kan benytte ADA?

Offentlige myndigheder, der står for at skulle aflevere en arkiveringsversion af data fra et it-system til Rigsarkivet eller andet offentligt arkiv. Dette omfatter også leverandører, der udarbejder arkiveringsversioner på vegne af offentlige myndigheder.

ADA indeholder dels en række Open Source-moduler og dels moduler, som er underlagt licensregler. Programmet må derfor i sin helhed kun distribueres af Rigsarkivet. Hvis eksterne parter er interesserede i kildekoden, hvor de licensbelagte moduler er skåret fra, så kan denne udleveres. Bemærk dog at Rigsarkivet ikke er forpligtet til at yde support til forståelse af kildekoden.

Det anbefales at gennemlæse releasenoten forud for download og brug af programmet.

Rigsarkivet er ikke forpligtet til at yde direkte support på brugen af programmet og garanterer ingen form for oppetid eller tilgængelighed. Bemærk, at en gennemført ADA-test ikke nødvendigvis betyder, at Rigsarkivet umiddelbart kan godkende en arkiveringsversion.

Opdateringer

Der sker løbende fejlretninger i ADA, så husk at kontrollere for nye versioner af programmet. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev om opdateringer, så du automatisk får besked, når der sker større ændringer i programmet.

Få nyt om bevaring, kassation og aflevering

Download

Download seneste version af ADA samt beskrivelser af programmet:

Releasenote ADA version 4.0.0

ADA version 4.0.0 installer

Vejledning

Bliv klogere på, hvordan man ADA fungerer og hvordan en test foregår:

Brugervejledning til ADA version 4.0.0

Tilbagemeldinger på brugen af ADA

Tilbagemeldinger på brugen af ADA kan ske ved at sende en e-post til:

ada-meldinger@sa.dk

Rigsarkivet vurderer løbende de indkomne forslag og problemer, og prioriterer løsningen af dem. Som udgangspunkt rettes i øjeblikket kun fejl og mangler, som betyder, at en arkiveringsversion ikke kan testes. Du er dog som hidtil også velkommen til at indsende ønsker til ny funktionalitet. Disse ønsker vil blive opsamlet og prioriteret på et senere tidspunkt.