Enkeltopslag i data

Hvem kan få lavet enkeltopslag i data?

Ministerier, styrelser, kommuner, regioner og andre myndigheder og private organisationer, der har behov for adgang til data afleveret til Rigsarkivet, kan få adgang til data via enkeltopslag foretaget af en arkivar.

Vejledning

Rigsarkivet står klar til at vejlede i brugen af disse data både i forhold til adgang til data – mange gange vil der være behov for adgangsansøgning – og i forhold til identifikation af data til dokumentation og analyse.

Offentlige myndigheder vil umiddelbart kunne få adgang til data, de selv har afleveret, såfremt disse ikke indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold.

Har du spørgsmål til brugen af myndighedsdata, skal du skrive til Rigsarkivet: mailbox@sa.dk.