Scanning af egne arkivalier

Myndigheder og private virksomheder m.fl. kan bestille scanninger af de arkivalier, de selv har afleveret. Det kræver, at arkivalierne først bestilles til en af Rigsarkivets læsesale i arkivdatabasen Daisy.

Adgang til at bestille scanninger af arkivalier

Ministerier, styrelser, kommuner, regioner og andre myndigheder samt private virksomheder, institutioner og foreninger kan bestille scanninger af de arkivalier, de selv har afleveret. Offentlige myndigheder kan desuden bestille scanninger af sager, der er afleveret fra de offentlige myndigheder, hvis de helt eller delvist har overtaget disses sagsområde.

Læs mere om brug af afleverede arkivalier

Bestilling af scanninger

For at bestille en scanning af et arkivalie skal du:

  1. Bestille arkivaliet i Daisy
    De arkivalier, du vil have scannet, skal altid først bestilles i arkivdatabasen Daisy.
  2. Sende din kvitteringsmail videre
    Når du har bestilt arkivaliet via Daisy, modtager du en mail med en kvittering på det bestilte arkivalie. Denne kvittering skal du sende videre til den adresse, der er oplyst i mailen.

Når du videresender kvitteringsmailen, inklusive de ønskede oplysninger, som fremgår af denne, accepterer du op til to timers arbejde, hvilket minimum svarer til scanning af 100 sider arkivalier skabt efter 1950.

Vurderer vi opgaven til at tage mere end to timer, kontakter vi dig med et prisoverslag. Vi påbegynder ikke opgaven før et betalingstilsagn foreligger. Vær opmærksom på, at scanningerne som udgangspunkt leveres via Digital Post.

Ønsker myndigheden ikke, eller har myndigheden ikke mulighed for at fremfinde de for scanningsbestillingen nødvendige oplysninger, er det muligt at bestille en arkivundersøgelse hos Rigsarkivet,  hvorefter vi gennemsøger arkiverne for at identificere den ønskede sag.

Ekspeditionstider

For maksimum en æske arkivalier skabt efter 1950: Almindelig ekspeditionstid, som varierer mellem Rigsarkivets magasiner + 48 timer, forudsat at bestillingen af scanningen er modtaget på hverdage inden kl. 12. Scanninger leveres ikke i weekenden.

Hvis Rigsarkivet skal scanne mere, oplyser vi i forbindelse med bestillingen, hvor hurtigt vi kan løse opgaven.

Bestil til læsesal

I arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal. Søgeresultaterne vises i Daisy.

Avanceret søgning i Daisy Log ind