onsdag 6. nov. 2019

Værdiundersøgelsen kan nu frit downloades hos Rigsarkivet

Der er godt nyt til alle samfundsvidenskabelige forskere og studerende samt andre med interesse for udviklingen i danskernes værdier. Nu kan værdiundersøgelsen 1981-2017 frit downloades via bestilling direkte på Rigsarkivets hjemmeside.

Du finder og bestiller værdiundersøgelsen her.

Det er nu muligt for alle med en samfundsvidenskabelig interesse at downloade data fra værdiundersøgelsen direkte her på hjemmesiden.

Værdiundersøgelsen undersøger med jævne mellemrum danskernes værdier ud fra især emnerne religion, arbejde, politik, familie og moral.

Værdiundersøgelsen er en del af det internationale komparative spørgeskemaprojekt The European Values Survey (EVS), og derfor er spørgeskemaerne stort set identiske i de medvirkende lande. Projektet har været gennemført i en lang række europæiske lande siden 1981, og den seneste undersøgelse er fra 2017.

Hvad kan du undersøge med data fra værdiundersøgelsen?

Med data fra værdiundersøgelsen bliver det muligt at opstille og efterprøve hypoteser, der knytter sig til udviklingen af værdier blandt befolkningen, men også forskelle i værdier hos udvalgte befolkningsgrupper. Data kan også give et indblik i udviklingen i og karakteren af værdierne i enkelte sektorer eller institutioner.

Det internationale perspektiv tillader samtidig at lave undersøgelser og sammenligninger på tværs af landegrænser og med de øvrige deltagende lande.

Du kan læse mere om værdiundersøgelsen på Københavns Universitets hjemmeside.