torsdag 23. sep. 2021

Unik ny sundhedsdata om skolebørn gennem 1900-tallet

Helbredskort fra nørrejyske skolelæger er nu digitaliseret og indtastet i et samarbejde mellem Rigsarkivet og en gruppe forskere. Det unikke datasæt giver mulighed for studier i udviklingen af børns fysisk fra 1938 til 2000.

Hvordan har danske skolebørns højde og drøjde udviklet sig gennem 1900-tallet? Det er et af de spørgsmål du nu kan belyse med et nyt datasæt, der bygger på helbredskort fra danske skolelæger. Datasættet indeholder oplysninger om 7.631 skolebørn født fra 1929 til 2000 i Nørrejylland.

Studier af udvikling over tid og sted

Helbredskortene er udfyldt af skolelæger i Nørrejylland og har informationer om de undersøgelser, som lægerne har udført på skolebørnene. Datasættet gør det muligt at lave longitudinelle studier, med undersøgelse af udviklinger over tid, for hele eller dele af kohorten. Helbredskortprojektet omfatter arkiverede skolelægejournaler fra Nørrejylland og adskiller sig således fra Skolelægejournalregisteret, 1930-2005, som indeholder data fra register over skolelægejournaler i Københavns kommune fra samme periode.

Data af høj kvalitet for forskere

Helbredskortene er først indscannet, og siden er udvalgte informationer blev indtastet i programmet EpiData. Datasættet og de indtastede variabler er nøje udvalgt i samarbejde med en forskerfølgegruppe for at sikre produktionen af et så anvendeligt datasæt som muligt. Et udpluk af variablene er:

  • Fødselsdato og CPR-nummer (komplet eller ukomplet)
  • Forældrenes stilling
  • Fødselsvægt
  • Vaccinationer
  • Måling af højde og vægt

Projektet startet efter ønske fra forskere

Rigsarkivet startede projektet med at tilgængeliggøre helbredskort og skolelægejournaler, efter en et ønske fra flere forskere. I marts 2017 begyndte Rigsarkivet at scanne de mange helbredskort, og udvikle datasættet i samarbejde med en følgegruppe af danske sundhedsforskere fra forskellige forskningsenheder. Det unikke sæt af sundhedsdata blev tilgængeligt i september 2021.

Brug data i din forskning

Da datasættet indeholder personfølsomme oplysninger, er det ikke umiddelbart tilgængeligt. Se registreringen af Projekt Helbredskort i Rigsarkivets online registratur Daisy. Hvis du vil søge om adgang eller har spørgsmål til datasættet og hvordan du bruger det, så skriv til data@sa.dk.

Læs mere om, hvordan du bruger forskningsdata i Rigsarkivet.