onsdag 26. okt. 2016

Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling på Arkivalieronline

Materiale fra Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling er digitaliseret og kommer på nettet 27. oktober 2016. Arkivalierne dækker perioden fra ca. 1500-1848.

Arkivalierne består af:

Arkivalierne fra Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling er organisatorisk struktureret i følgende afdelinger:

  • Departementet for de Udenlandske Anliggender, med arkivserier dækkende perioden fra ca. 1500 og frem til 1848
  • Udenrigske Afdeling, med arkivserier dækkende perioden fra ca. 1500 og frem til 1847

Materialet indeholder bl.a. følgende arkivserier:

  • Gruppeordnede sager
  • Korrespondancesager
  • Depecher fra gesandtskaber i udlandet
  • Brevkopibøger – åbne breve indførtes i kopibøger, kaldet ”Patenten”. Lukkede breve indførtes i ”Inländische Registratur”
  • Kongelige resolutioner skrevet på forestillinger og ansøgninger

Om arkivalierne

De fleste arkivalier vedrørende Danmarks udenrigspolitik i tiden indtil 1770 er registreret i Tyske Kancellis Udenrigske Afdelings arkiv. I tilknytning hertil er også registreret arkivalier af samme art fra Danske Kancellis arkiv indtil omkring 1676, hvor behandlingen af de udenlandske sager helt og holdent blev Tyske Kancellis forretningsområde.

Udskillelsen af en særlig udenrigsk afdeling fra Tyske Kancellis øvrige organisation ser ud til at være sket omkring 1670, men i første omgang uformelt. Først fra 1736 er der utvetydige vidnesbyrd om eksistensen af et “Udenlandsk Departement”.

Kopibøgerne

Derimod blev der allerede i 1500-tallet ført særlige kopibøger over den udgående brevveksling med udlandet. Enkelte af disse kopibøger er siden gået tabt, men som helhed er kopibogsrækkerne ganske velbevarede.

I modsætning til Danske Kancelli i samme periode har kopibøgerne dog ingen betydning for sagernes henlæggelse. Størstedelen af de indkomne breve fra udlandet og tilhørende akter og notater er henlagt i arkivets “Specielle del” under de enkelte lande, sagerne vedrørte. Den trykte registratur over Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling giver derfor uhyre detaljerede oplysninger om indholdet af ”Specielle del” og er uundværlig til orientering i materialet.

Se den trykte registratur over Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling her

For at følge sagernes gang må materialet i ”Specielle del” sammenholdes med indholdet af kopibøgerne; det er navnlig vigtigt for tiden før 1700, hvor mange af koncepterne til de udgående breve er gået tabt.

Materiale fra gesandtskaber og Gehejmekonseilet

Foruden Tyske Kancellis Udenrigske Afdelings arkivalier omfatter arkivet også store mængder arkivalier fra danske gesandtskaber i udlandet og gesandtskabsregnskaber.

Endelig omfatter arkivet protokoller m.m. fra forhandlingerne i Gehejmekonseilet, som fra 1670 var den forsamling – kongens “hemmelige råd” – hvor ikke mindst de udenrigske anliggender blev drøftet.