16.06.2016

Tyske kammerkancelli på Arkivalieronline

Nu kommer der flere arkivalier om Sønderjylland og hertugdømmerne på Arkivalieronline - denne gang fra centraladministration i København. Arkivalierne bliver tilgængelige fredag d. 17. juni.

Rentekammerets Tyske Afdeling, som Tyske Kammerkancelli var en del af, tog sig hovedsageligt af sager vedrørende skatter og afgifter, domæner og landvæsen, dige-, forst- og jagtvæsen samt mønt- og toldvæsen i hertugdømmerne Slesvig-Holsten (inklusive Sønderjylland).

Nu kommer kammerkancelliets resolutionsprotokoller med tilhørende bilag fra perioden ca. 1700-1848 på Arkivalieronline.

Resolutionsprotokollerne indeholder beslutninger i de sager, som kammerkancelliet behandlede. Ofte var det sager, som var rejst af lokale embedsmænd, og som omhandlede lokale forhold. I de mange oplysninger finder du derfor både den store såvel som den lille historie.

Du finder de digitaliserede arkivalier under temaerne Øvrige samlinger i samlingen Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli.

Du kan også se de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i arkivdatabasen Daisy.

Vil du gerne orienteres, når der lægges nye arkivalier på Arkivalieronline, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet her.