mandag 23. okt. 2017

Surveydata: Trusler mod verdensfreden – den kolde krig i Danmark

Danskernes holdninger under den kolde krig kortlægges med surveydata fra Rigsarkivet.

Historien om Danmark på DR1 nåede lørdag d. 21. oktober til den kolde krig og Danmarks rolle heri.

Men hvad tænkte og følte den almindelige dansker, der stod midt i det og oplevede den kolde krig? Det kan du blive klogere på hos Rigsarkivet.

Følg folkestemningen

Med data fra Rigsarkivets samling af surveys er det således muligt at følge folkestemningen gennem den sidste halvdel af den kolde krig.

Eksempelvis kan du få et indblik i danskernes syn på de to supermagter.
Fra 1968 og frem til 1987 er det samme spørgsmål blevet stillet med jævne mellemrum: Truer eller bidrager de to supermagter, USA og Sovjetunionen, til verdensfreden?

Bevægelse mellem afspænding og konflikt

Resultatet kan ses i de to figurer nedenfor og giver en interessant illustration af, at den kolde krig ikke var statisk men derimod konstant i bevægelse mellem afspænding og konflikt.

Linker til billede i fuld størrelse. Truer eller bidrager USSR til verdensfreden?

Linker til billede i fuld størrelse. Truer eller bidrager USA til verdensfreden?

De røde nuancer indikerer, at respondenterne mener, at henholdsvis USA og Sovjetunionen i større eller mindre grad truer verdensfreden, mens de grønne nuancer viser, at man mener, at den pågældende supermagt bidrager til verdensfreden i et større eller mindre omfang.

Store udsving i synet på Sovjetunionen

Især udviklingen i synet på Sovjetunionen er interessant med voldsomme udsving, der afspejler dets førte udenrigspolitik.

Fra at blive opfattet forholdsvis positivt – nogenlunde lige så positivt som USA – i foråret 1968, styrtdykker Sovjetunionens anseelse i efteråret samme år. Det er nærliggende at se det som en reaktion på invasionen af Tjekkoslovakiet.

I løbet af 70’erne bliver danskernes syn på Sovjetunionen gradvist mere positivt blot for igen at styrtdykke i foråret 1980 ovenpå endnu en sovjetisk invasion, denne gang i Afghanistan.

Danskernes syn på Sovjetunionen som en trussel mod verdensfreden bider sig fast i startfirserne. Det ændrer sig dog dramatisk efter Mikhail Gorbatjovs magtovertagelse i 1985 og dennes lancering af Glasnost og Perestrojka.

Og resten er – som man siger – historie.

Find undersøgelserne i DDA søgeservice

Tallene er hentet fra undersøgelserne Observa Prøvevalg, som kan findes og bestilles i DDA søgeservice. Her kan man også finde mange andre undersøgelser om den kolde krig og et utal af andre emner.

Kontakt arkivar Mads Thilsing-Engholm , email: mth@sa.dk, for yderligere information.