onsdag 25. maj. 2016

En syg forskel – Ulighed i sundhedssystemet

Med temaet 'En syg forskel' sætter Danmarks Radio netop nu fokus på ulighed i det danske sundhedssystem. Undersøgelser fra DDA søgeservice giver mulighed for at underbygge og perspektivere emnet.

Din sundhedstilstand og forventede levetid afhænger i høj grad af, hvor du bor, eller rettere hvilken socialklasse, du tilhører. Det er konklusionen i DR-temaet En syg forskel, der sammenligner sundhedsprofilen i to meget forskellige ålborgensiske bydele og ser på uligheder i sundhedssystemet.

Med data fra undersøgelser i DDA søgeservice kan du efterprøve, udfordre, underbygge og perspektivere denne påstand.
Det være sig ældre undersøgelser, som DDA-6951: Sociale og sundhedsmæssige uligheder i almennyttigt boligbyggeri, 1987, der på samme måde sammenligner sundhedstilstanden i to forskellige boligområder, og nyere undersøgelser som:

Sidstnævnte undersøgelse giver eksempelvis mulighed for at sætte respondenternes selvvurderede helbred over for socioøkonomiske baggrundsvariable som uddannelse, beskæftigelse, indkomst mv.: