fredag 22. jan. 2021

Stor interesse for at bestille oplysninger om sig selv giver forlænget sagsbehandlingstid

Siden årsskiftet har borgere gratis kunne bestille oplysninger om sig selv i offentlige arkiver, og det har rigtig mange gjort hos Rigsarkivet. Læs om hvad ændringen af Arkivloven betyder for dig og for Rigsarkivets ekspeditionstider.

En lille ændring af Arkivloven – med stor betydning for alle borgere. Sådan kan man opsummere den tilføjelse til arkivloven, som Folketinget vedtog i december, og som trådte i kraft 1. januar 2021. Den giver nemlig alle borgere ret til indsigt i egne personoplysninger, der findes i offentlige arkiver. Bag lovændringen ligger ønsket om, at de mennesker, der har været anbragt på børnehjem, psykiatriske institutioner eller lignende, bliver sikret en ret til at få adgang til at se deres egne personoplysninger.

I Rigsarkivet passer vi godt på vores fælles historie og på alle borgeres oplysninger. Hidtil har borgere kunne søge dispensation fra Arkivlovens tilgængelighedskrav, for herefter enten at se materialet på læsesalen eller købe en arkivundersøgelse og få materialet tilsendt. Nu er det blevet nemt at bestille og få oplysninger om sig selv tilsendt digitalt.

Mange bestillinger giver ekstraordinære ekspeditionstider

”Det er jo virkelig glædeligt at alle borgere nu har et retskrav på at få deres egen historie. I Rigsarkivet er vi dybt engagerede i at understøtte det retskrav og at hjælpe borgere med at få de oplysninger om sig selv, som findes i vores samlinger. Og interessen er virkelig stor. På årets første 3 uger har vi fået 7000 bestillinger – og det, midt i en nedlukning i forbindelse med corona. Så selvom vi har sat ekstra hænder og hoveder på opgaven, må vi desværre konstatere, at vores sagsbehandlingstider er stærkt forlængede” siger Jesper Steffensen, enhedschef i Rigsarkivet.

Jagten går i brune kasser og stakkevis af papirer

Som borger bestiller du oplysninger om dig selv digitalt. Men processen herfra er mere manuel og analog. For selvom vi har digitaliseret over 100 mio. dokumenter, som bl.a. kan ses på Arkivalieronline, så udgør det kun ca. 3 % af de 475 km papirarkivalier, der findes i Rigsarkivet.

”Når vi skal finde de oplysninger en borger ønsker, så skal vi altså have fat i rigtig mange brune arkivkasser, gamle protokoller og stakkevis af papirdokumenter. Herefter scanner vi materialet og sender til borgeren. Nogle oplysninger kan vi finde på en time eller to – andre kræver en større undersøgelse og at vi går på jagt i forskellige myndigheders arkivmateriale. Og der er desværre ikke garanti for, at vi finder noget. Vi knokler for at man får svar hurtigst muligt, men håber også at de mange interesserede borgere har lidt tålmodighed med os” siger Jesper Steffensen.

Læs mere

På Kulturministeriets hjemmeside kan du læse om vedtagelsen af lov om ændring af Arkivloven.

Læs det fælles indlæg af social- og indenrigsminister Astrid Krag og kulturminister Joy Mogensen, bragt i Politiken 8. december 2020, men gengivet på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside (ikke længere tilgængelig).

Find Arkivloven på Retsinformation og læs om at bestille oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Se også Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område.

Pressekontakt

Kontakt presseansvarlig i Rigsarkivet: Julie Avery på jav@sa.dk eller +45 4171 7241.