onsdag 30. nov. 2016

Slesvig-holstenske amtsregnskaber på Arkivalieronline

De digitaliserede sønderjyske amtsarkivalier kommer på nettet 1. december 2016.

Slesvig-holstenske amtsregnskaber

I Rigsarkivet er der i tidens løb etableret særlige samlinger med regnskabsmateriale fra blandt andet amtstuerne, som de lokale amtsskrivere (amtsforvaltere) årligt indsendte til centraladministrationen.

Den nu digitaliserede samling af Slesvig-holstenske amtsregnskaber dækker perioden fra 1578 og frem til 1867 og består primært af de årlige amtsregnskaber, men indeholder også separate jordbøger, skattelister og toldregnskaber, blandt andet toldregnskabet for Gottorptolden.