onsdag 30. nov. 2016

Slesvig-holstenske amtsregnskaber på Arkivalieronline

De digitaliserede sønderjyske amtsarkivalier kommer på nettet 1. december 2016.

Slesvig-holstenske amtsregnskaber

I Rigsarkivet er der i tidens løb etableret særlige samlinger med regnskabsmateriale fra blandt andet amtstuerne, som de lokale amtsskrivere (amtsforvaltere) årligt indsendte til centraladministrationen.

Den nu digitaliserede samling af Slesvig-holstenske amtsregnskaber dækker perioden fra 1578 og frem til 1867 og består primært af de årlige amtsregnskaber, men indeholder også separate jordbøger, skattelister og toldregnskaber, blandt andet toldregnskabet for Gottorptolden.

På Arkivalieronline finder du materialet under temaet Sønderjylland og hertugdømmerne.

Du kan også se de digitaliserede arkivalier ved at søge dem frem i arkivdatabasen Daisy.