torsdag 20. aug. 2020

Skybrud og papirarkiver hos myndigheder

De seneste dage har budt på meget regn. Hvis uheldet er ude, og dokumenter i jeres myndighedsarkiv har fået vandskade, skal I straks indberette til Rigsarkivet, og der skal igangsættes en behandling efter Rigsarkivets anvisning.

Indberet vandskade straks

Myndigheder med papirarkivalier oplever desværre til tider vandskader, når vi rammer sæsonen for skybrud og regn. Som myndighed skal I indberette vandskader på arkiver til Rigsarkivet med det samme. Rigsarkivet har dermed mulighed for at rådgive om, hvordan skadens omfang på arkivalier kan begrænses og genoprettes.

Håndtering og efterbehandling

Efter indberetningen udarbejder Rigsarkivet en handlingsplan for at genoprette de skadede arkivalier. Det er myndigheden selv, som har det økonomiske ansvar for udbedring af skaderne, men Rigsarkivet kan altid kontaktes for råd og vejledning. Myndigheder må under ingen omstændigheder kassere bevaringspligtige arkivalier, uanset hvor skadede de er.

Rigsarkivet har udarbejdet en anvisning for myndighedernes behandling af akutte vandskader på arkivalier. Anvisningen gælder de arkivalier, som skal bevares i henhold til Rigsarkivets bestemmelser.

Læs mere og indberet vandskader på arkivalier