tirsdag 17. maj. 2016

Se flygtningekrisen i et historisk perspektiv

Flygtninge og indvandrere fylder i øjeblikket en stor del af den politiske dagsorden i Danmark såvel som i resten af Europa. Med DDA søgeservice er det muligt at sætte den nuværende situation ind i en historisk kontekst.

I DDA søgeservice finder du datamateriale fra en lang række spørgeskemaundersøgelser, der belyser emner som flygtningekrisen, indvandring og migrationer fra forskellige vinkler. Søg på ord som ’flygtning’, ’indvandrer’ og ’immigrant’.

Med disse datasæt i hånden kan du søge svar på spørgsmål som:

  • Hvordan har danskernes holdning til flygtninge og indvandrere udviklet sig de seneste årtier?
  • I hvilket omfang føler flygtninge og indvandrere sig integreret i det danske samfund?

Den Europæiske Samfundsundersøgelse

Med Den Europæiske Samfundsundersøgelse kan man eksempelvis konstatere, at danskerne fra 2002 til 2014 blev mere positivt stemt over for indvandring fra andre etniske grupper:

Linker til billede i fuld størrelse