tirsdag 17. sep. 2019

Se 500 billeder fra Kryolithselskabets arbejde i Ivigtut på Arkiv.dk

Rigsarkivet har på Arkiv.dk publiceret 500 historiske billeder fra A/S Kryolith Mine- og Handelsselskabs arkiv. Virksomheden drev minevirksomhed i Ivigtut, Grønland fra 1854-1987.

Billederne giver dig et indtryk af både arbejde og dagligliv i minebyen Ivigtut, der opstod omkring verdens eneste kryolitmine. I begyndelsen var det hovedsageligt danske funktionærer og arbejdere, som drev minen, men senere blev grønlændere også engageret. Store aftagere af kryolit var Øresunds Chemiske Fabriker i København og forskellige industrier i Europa og USA.

Linker til billede i fuld størrelse. Snerydning i det store brud, 1894.
Snerydning i det store brud, 1894. Foto: Ukendt fotograf

Udvalgte billeder

De 500 billeder, der nu er tilgængelige via Arkiv.dk er udvalgt fra virksomhedens store billedsamling. De er både taget af virksomheden selv, af medarbejdere og af privatpersoner. Ud over billeder fra selve bruddet er der også indtryk fra bygden og området omkring Arsuk Fjorden.

Se billederne i Arkiv.dk.

Særligt er et fotoalbum fra privatlærerinden Ellen Jacobi. Hun opholdt sig 1910-1912 i Ivigtut for at undervise kontrollørens søn. Under sit ophold tog og samlede hun billeder af venner, bygdeliv og udflugter.

Se billederne fra Ellen Jacobis album.

Linker til billede i fuld størrelse. Kortaften.
Kortaften. Fra Ellen Jacobis album, dateret 1910-1912. Bemærk hunden Kvik. Foto: Ukendt fotograf

Soda, emalje og aluminium

Kryolitforekomsten i Ivigtut er den eneste i verden egnet til minedrift. Brydningen begyndte i 1850’erne og var den første mine i Grønland.  I 1865 overtog A/S Kryolith Mine- og Handelsselskab minen. Kryoliten blev skibet til både København, Europa og USA. Her blev den brugt i fremstillingen af soda, emalje og glas.

I 1880’erne opdagede internationale forskere, hvordan kryoliten kunne indgå i effektiv aluminiumsproduktion. Over det næste halve århundrede blev aluminium uundværlig i moderne krigsproduktion, og under Anden Verdenskrig blev der eksporteret store mængder kryolit til USA. Kryoliten blev blandt andet brugt til at producere aluminium til den amerikanske flyindustri.

Indtil 1960’erne blev der brudt ca. 4 mio. tons kryolitmalm i Ivigtut. Så var minen tom. Selve udskibningen af kryolith fortsatte dog til 1987.

Udover den store billedsamling indeholder arkivet efter Kryolithselskabet forhandlingsprotokoller, kontrakter, regnskaber og årsrapporter, sager vedr. brud, bygninger og skibe samt meget mere. Se hele arkivets indhold i Daisy.

Rettigheder til billedmaterialet

Billedmateriale er beskyttet af ophavsretsloven. Det gælder også historiske billeder, men på grund af ufuldstændige oplysninger er det ofte svært at identificere en fotograf. Uafklaretheden vanskeliggør tilgængeliggørelse af billeder online. I dette tilfælde har vi udvalgt billeder, hvor rettighederne er udløbet.

Download billederne via Arkiv.dk

Du har mulighed for at downloade billederne via Mit arkiv.dk. Det eneste, du skal gøre, er at verificere dig med Nem-ID og oprette en bruger. Læs mere på Arkiv.dk.