onsdag 14. jun. 2017

Så er vi klar med nyt til Arkivalieronline!

I de kommende uger vil du kunne finde nyt på Arkivalieronline fra retsbetjentarkiverne, Mest anvendte arkivalier, tinglysningsmateriale fra Sønderjylland samt fra frivilligprojekterne.

Retsbetjentarkiverne

Der kommer nu yderligere materiale fra retsbetjentarkiverne på Arkivalieronline. Vi forsætter med retsbetjentarkiver indtil 1919 fra Nørrejylland, der kommer online i uge 24 2017, og derefter følger restbetjentarkiver fra Odense i uge 28 2017. Retsbetjentarkiverne fra det sjællandske område kommer på Arkivalieronline i løbet af efteråret 2017.

Du kan læse mere om materialet fra retsbetjentarkiverne her.

Mest anvendte arkivalier

Vi digitaliserer nogle af de arkivserier, som er mest benyttet af brugerne. Det næste, der kommer på Arkivalieronline, er bl.a. materiale fra:

 • Københavns Politi
 • Nyboders kommandantskab
 • Mødrehjælpen i København
 • Fødsels- og Plejestiftelsen
 • Rigshospitalet (fødeafdelingerne)
 • Maribo Amt
 • Københavns Stokhus
 • Overadmiralitetsretten
 • Kunstakademiet
 • Psykiatrisk Hospital Risskov
 • Statsfængslet i Horsens

Materialet kommer online i uge 24 2017.

Hold dig orienteret på siden Digitalisering af mest anvendte arkivalier, som vil blive opdateret, når materialet er online.

Frivilligprojekterne

Rigsarkivet har grupper af frivillige fotografer, som affotograferer arkivalier til Arkivalieronline. Det næste der kommer online er affotograferinger af fynske arkivalier, bl.a. søruller, brandprotokoller og jordemoderprotokoller.

Materialet kommer online i uge 24 2017.

Læs mere her

Tinglysningsmateriale fra Sønderjylland

Der kommer nu en delleverance af grundakter og grundbøger fra Rødding Amtsret samt skyld- og pantebøger fra diverse sønderjyske distrikter på Arkivalieronline. Det øvrige tinglysningsmateriale fra det sønderjyske område kommer på Arkivalieronline i løbet af efteråret 2017.

Du kan læse mere om kilderne til ejendomshistorie her.

Materialet kommer online i uge 26 2017.