torsdag 30. jun. 2016

Rigsarkivets registersamling bliver tilgængelig for sundhedsvidenskabelig forskning

DDA-Sundhed arbejder i øjeblikket på at konvertere registerdata fra Rigsarkivets digitale samling og klargøre det til statistisk registerforskning.

Vi har lokaliseret 40 registre om befolkningens sundheds- og sygdomsforhold. DDA Sundheds tre sundhedsvidenskabelige konsulenter har blandt de 40 registre udvalgt en håndfuld med særligt potentiale og relevans indenfor sundhedsforskning:

Vi er nu ved at udvikle og afprøve metoder til at konvertere og anonymisere de udvalgte registre, så de kan anvendes til statistisk analyse. Metoderne vil fremadrettet kunne anvendes på andre typer af registre.

Formidlingen af de udvalgte registre vil efter planen ske via DDA søgeservice.