onsdag 23. okt. 2019

Rigsarkivets forskningsdata søgbart på europæisk søgeportal

I oktober 2019 blev Rigsarkivets samling af forskningsdata muligt at fremsøge gennem den europæiske søgeportal CESSDA Data Catalogue blandt andre samfundsvidenskabelige datasæt fra Europas lande.

Rigsarkivets samling indeholder over 3000 forskningsdatasæt dateret tilbage til 1960’erne. Samlingen består hovedsageligt af surveydata – altså resultaterne fra spørgeskemaundersøgelser, som kom med sammenlægningen mellem Rigsarkivet og Dansk Data Arkiv.

I Europa samarbejder forskningsdataarkiverne for samfundsvidenskab i et konsortium – CESSDA (Consortium for European Social Science Data Archives), hvor Rigsarkivet naturligvis spiller en rolle som national Service Provider udpeget af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Europæisk samarbejde om fælles standarder for metadata

I CESSDA deltager Rigsarkivet i flere projekter om bl.a. udviklingen af søgeværktøjer og søgemaskiner som er meget synlige for brugerne, men også i samarbejde om det, der skal til ”bagved”, for at data kan gøres søgbart og anvendes i ny forskning og i uddannelsessammenhænge.

Rigsarkivet deler ikke data med andre end dem, som har søgt adgang og fået tilladelse. Men vi deler metadata – som er data om data. På den måde kan man undersøge om det datasæt, man er nysgerrig på, indeholder de rigtige elementer. Derfor er det vigtigt, at samlingen er beskrevet i detaljer. Lige så vigtigt er det, at de metadataformater, vi bruger, er de samme på europæisk plan. Hvis ikke, kan man vanskeligt dele og søge metadata på tværs af grænserne. Så der ligger et stort arbejde ”bagved” maskineriet ift. formater og standarder.

Netop fordi Rigsarkivet har en samling, som er godt beskrevet med standardiserede metadata, kunne vi i oktober 2019 åbne for, at den europæiske søgeportal CESSDA Data Catalogue nu viser Rigsarkivets samling side om side med de andre europæiske landes forskningsdata om samfundsforhold.

CESSDA – 40.000 datasæt om samfundsforhold i europæiske lande

Søgeportalen indeholder over 40.000 datasæt og er dermed en af de største samlinger på ét enkelt forskningsområde. Årsagen, til at CESSDA kan komme i mål med så stort et projekt, er netop det store arbejde, som alle CESSDA-landene lægger i samarbejdet i konsortiet med standarder og formater.

”Det at dele data (metadata) lyder nemt, lidt som at trykke på en knap. Men det er detaljerne, der gør det svært. Måden, filerne er opbygget på, skal være helt ensartede på tværs af Europa, og det tager lang tid,” fortæller CESSDA koordinator Lea Sztuk Haahr.

I projektet RDA Danmark (Research Data Alliance) har man afholdt præsentation af CESSDA Data Catalogue på Københavns Universitet, hvor forskere var imponerede over og spændte på at dykke ned i samlingen og genbruge data på tværs af landegrænser i Europa.

Rigsarkivets fremtidige rolle i CESSDA

”Fremtiden byder på mange spændende søgeværktøjer fra CESSDA,” uddyber Lea Sztuk Haahr. ”Bl.a. bliver CESSDA Data Catalogue udbygget med flere søgekriterier i fremtiden, så man kan søge med større detaljeringsgrad i fremtiden.”

Rigsarkivet spiller faktisk en større og større rolle i CESSDA, hvor vi tidligere var meget i den IT-tekniske del, har vi bevæget os mere over i kommunikation og træning. Næste år skal Rigsarkivet lede træningsteamet for forskere og CESSDA Service Providers på tværs af CESSDA.