fredag 12. feb. 2016

Rigsarkivets brugerundersøgelse 2015

I november 2015 gennemførte Rigsarkivet en omfattende bruger- og tilfredshedsundersøgelse med i alt 5702 respondenter. På baggrund af undersøgelsens resultater har Rigsarkivet netop udarbejdet en handlingsplan, der skal imødekomme brugernes ønsker og behov, og medvirke til at øge tilfredsheden.

Optimere de digitale tilbud

2015 var præget af store forandringer på den digitale platform Arkivalieronline og Rigsarkivets hovedwebsite sa.dk, der skulle forbedre brugeroplevelsen og brugervenligheden, men desværre medførte udviklingsarbejdet også store problemer med bl.a. stabiliteten. Det fremgår tydeligt af brugerundersøgelsen, at tilfredsheden med de digitale tilbud kan blive bedre. Derfor er et væsentligt indsatspunkt i handlingsplanen at prioritere det fortsatte arbejde med at optimere Arkivalieronline og sa.dk, hvilket bl.a. vil ske på baggrund af de mange input fra brugerne.

Styrke dialogen med brugerne

Brugerundersøgelsen viser, at Rigsarkivets mange dedikerede brugere ønsker at blive involveret, lyttet til og orienteret i endnu højere grad, end de gør i dag. Rigsarkivet har gennem tiden igangsat mange initiativer for at imødekomme dette ønske, men det kan gøres endnu bedre. Derfor er der i handlingsplanen fokus på at styrke dialogen med brugerne og i højere grad orientere om fx arbejdet med igangværende udviklingsprojekter. Et led i dette arbejde er at udbygge den digitale og interaktive brugervejledning.

Hvem er Rigsarkivets brugere?

Brugerundersøgelsen havde også til formål at afdække, hvem brugerne af Rigsarkivet er for at kunne forbedre og målrette Rigsarkivets ydelser og kommunikation. Undersøgelsen viser bl.a., at lidt over halvdelen af brugerne er borgere 65+, der benytter Rigsarkivets digitale tilbud og platforme som led i deres slægtsforskning. Disse er meget loyale brugere, der bruger langt det meste af deres tid på nettet på Rigsarkivets platforme.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016

Brugerundersøgelsen 2015 har givet et detaljeret indblik i, hvem brugerne er, hvad de er tilfredse og utilfredse med og hvor Rigsarkivet kan sætte ind for at øge brugertilfredsheden. Det er et vigtigt øjebliksbillede og arbejdsredskab, og derfor har Rigsarkivet besluttet at gennemføre en brugerundersøgelse igen i slutningen af 2016. Sidst Rigsarkivet gennemførte en brugerundersøgelse, var i 2013.