tirsdag 3. jul. 2018

Rigsarkivets årsberetning 2017

Rigsarkivets årsberetning 2017 er nu tilgængelig.

I årsberetningen beskrives en række af de opgaver, udfordringer og projekter, som har været centrale for Rigsarkivet og vores samarbejdspartnere og brugere i 2017.

I forordet står bl.a.:

“I en tid der er præget af både besparelser og stigende konkurrence om borgernes opmærksomhed og interesse, har Rigsarkivet formået at fastholde sin succes som det mest benyttede digitale kulturtilbud med mere end 5 millioner besøg årligt på vores online services samt forespørgsler fra både ind- og udland. De mange brugere dækker det danske samfund bredt. Her er borgere, der dyrker slægtshistorie, lokalhistorikere, forskere fra især samfunds- og sundhedsvidenskaberne, journalister, statslige og kommunale myndigheder m.fl.

Hvert år bistår Rigsarkivet borgere, virksomheder og myndigheder med at få løst komplicerede arvesager, dokumentere ejendomsforhold, skaffe dokumentation for skilsmisse, vielse, adoption eller statsborgerskab, ligesom vi også hjælper borgerne med at fremskaffe fx attester og eksamensbeviser.”

– Rigsarkivar Asbjørn Hellum