onsdag 4. sep. 2019

Rigsarkivet på Kulturmødet

Kulturmødet på Mors er en årligt tilbagevendende begivenhed, som samler individer og institutioner, der alle har det til fælles, at de interesserer sig for kultur.

Kulturmødet fandt sted fra den 22.-24. august, og i år var fokus rettet mod kunstens og kulturens rolle og værdi i verden. Rigsarkivet var med og vært ved to samtaler:

Når slægtsforskning redder liv

Under overskriften “Når slægtsforskning redder liv” diskuterede et energisk panel med Link-Lives projektet som eksempel, hvordan Rigsarkivets samlinger kan forandre og skabe værdi for samfundet, og hvordan Rigsarkivet kan være med til at få forskellige brugergrupper til at mødes og i fællesskab skabe resultater til gavn for alle.

Panelet bestod af Anne Løkke fra Saxo-instituttet ved Københavns Universitet, Kirsten Sanders fra Danske Slægtsforskere, og Anne-Sofie Jensen og Allan Vestergaard fra Rigsarkivet.

Kulturinstitutionerne og den offentlige debat

Den anden samtale omhandlede kulturinstitutionernes demokratiske rolle i samfundet, og i hvilket omfang kulturinstitutionerne kan og bør spille en aktiv rolle i forhold til den demokratiske og poliske debat.

Panelet bestod af historiker Asser Amdissen, Camilla Mordhorst fra Dansk Kulturinstitut og Ole Magnus Mølbak Andersen fra Rigsarkivet, kyndigt ledet af Evanthore Vestergaard fra Kulturmødet.