onsdag 15. sep. 2021

Rigsarkivet omlægger brugerråd

Brugerinddragelse er vigtig for Rigsarkivet. Vi oplever at tiden er løbet fra de brugerråd, der er knyttet tæt til de fysiske læsesale. Læs om hvordan vi omlægger vi Rigsarkivets brugerråd og inddragelse af brugere.

Rigsarkivet har i mange år haft seks brugerråd. Et til hvert af de fire læsesale, Kildeindtastningskomiteen (KIK), der er sparringsgruppe for Dansk Demografisk Database, samt brugerrådet for Arkivalieronline. Brugerrådene har primært været indrettet til at inddrage brugere i udvikling og drift af konkrete aktiviteter på Rigsarkivet.

Brugere bliver mere digitale – brugerrådene omlægges

Behovet for et fast brugerråd pr. læsesal synes ikke længere stort, da vi i højere grad end tidligere betjener brugerne bredt på nettet. Drøftelserne i brugerrådene for læsesalen har af samme årsag i de senere år primært drejet sig Rigsarkivets digitale tjenester.

Fremover vil vi derfor satse mere på løbende at inddrage brugere i forbindelse med konkrete udviklingsprojekter, som fx udvikling af hjemmeside, tiltag omkring Daisy og Arkivalieronline og Rigsarkivets andre digitale tjenester. Vi etablerer derfor brugergrupper og brugerinddragelse løbende, der hvor projekterne og behovet er, mens brugerrådene for læsesalene nedlægges. Læs mere om brugerinddragelse i Rigsarkivet.

Tre faste fora for brugerinddragelse består

I nogle tilfælde har vi stadig brug for faste samarbejdsfora. Det gælder særligt indenfor crowdsourcing-området (CS) samt Arkivalieronline. Her vil de eksisterende råd (KIK og brugerrådet for Arkivalieronline) foreløbig fortsætte uændret. Derudover etablerer vi referencegrupper for den frivillige indsats i forbindelse med indtastning og fotografering. Se brugerrådenes medlemmer, vedtægter og referater.

De årlige brugermøder fortsætter

På læsesalene holder vi fortsat et brugermøde hvert år, hvor alle har mulighed for at møde op og få svar på spørgsmål, om Rigsarkivets læsesale og brugen af arkivalier der. Brugermøderne vil løbende blive annonceret i Rigsarkivets arrangementskalender.

Har du som bruger spørgsmål eller forslag til Rigsarkivet, er du som altid velkommen til at skrive til mailbox@sa.dk.