fredag 6. dec. 2019

Rigsarkivet, København får nye åbningstider på læsesalen i Den Sorte Diamant

Rigsarkivet, København og Det Kgl. Bibliotek åbner den 27. januar 2020 en fælles læsesal i Den Sorte Diamant på Søren Kierkegaards Plads 1, København.
‘Forskningslæsesalen’ kommer til at ligge på etage 2 og 3 Vest i Den Sorte Diamant, den tidligere etage C og D.

Rigsarkivets nye læsesal i København holder åbent tirsdag til torsdag kl. 9.00-18.00, og der vil være vejledning i tidsrummet kl. 9.00-17.00.
Udlevering af arkivalier stopper kl. 16.30. Det betyder, at der fra kl. 16.30-18.00 kun vil være mulighed for at benytte arkivalier udleveret før 16.30 samt aflevere allerede udleverede arkivalier.

Denne prioritering har Rigsarkivet foretaget ud fra logistiske, økonomiske og sikringsmæssige hensyn.

Rigsarkivets del af læsesalen i Den Sorte Diamant vil holde lukket mandag og fredag. Sammenlagt vil Rigsarkivets læsesals ugentlige åbningstid dog blive udvidet med to timer om ugen grundet de forlængede åbningstider tirsdag til torsdag. Rigsarkivet håber, at dette vil være til gavn for erhvervsaktive bruger, da de vil få bedre muligheder for at anvende læsesalen med de nye åbningstider frem til 18.00.

Åbningstiderne på Rigsarkivets øvrige læsesale berøres ikke.