fredag 18. mar. 2016

Rigsarkivet i København del af nyt kulturkvarter

Københavns Kulturkvarter

Rigsarkivet er blandt rækken af Københavnske attraktioner, udstillingssteder og kulturinstitutioner, der er gået sammen om at udvikle Slotsholmen og det omliggende kvarter til Københavns Kulturkvarter.

Slotsholmen og det omgivende kvarter i hjertet af København skal være byens nye kulturelle centrum. Derfor er en række københavnske attraktioner, udstillingssteder og kulturinstitutioner gået sammen i et netværk, der i løbet af de kommende år vil forvandle Slotsholmen og det omkringliggende byrum til Københavns Kulturkvarter.

Det sker sammen med Folketinget, Københavns Kommune og Realdania By & Byg, som alle indgår i netværket, der har Nationalmuseets direktør, Per Kristian Madsen, som formand.

“Initiativet er vigtigt for Rigsarkivet, fordi det kan give vores besøgende en berigende kulturoplevelse i tilknytning til et besøg på Rigsarkivet, og fordi det kan bidrage til at understøtte vores strategiske mål om at tiltrække nye brugergrupper. Sammen kan institutionerne i kulturkvarteret bidrage til at gøre de enkelte institutioner og deres samfundsmæssige betydning mere synlig, og jeg ser frem til se denne synergi udfolde sig.”

– Steen Ousager
Vicedirektør i Brugerservice og Formidling, Rigsarkivet

Kulturkvarteret skal sikre, at København som by står stærkere i den globale konkurrence om den stigende storbykulturturisme, og københavnerne vil opleve et levende, rart og spændende Kulturkvarter, som allerede nu besøges af 7.5 millioner gæster om året.

Ambitionen er at tilføre Københavns Kulturkvarter liv og aktivitet gennem udvikling af byrummet og ved tværgående kultur- og formidlingssamarbejder, for eksempel bedre skiltning og belysning, inspirerende formidlingskoncepter samt cafétilbud samt nye opholdsmuligheder og aktiviteter omkring kvarterets pladser.

Læs mere på kulturkvarter.com