fredag 3. sep. 2021

Rigsarkivet indsamler veteraners personlige historie

Rigsarkivet indsamler materiale fra danske soldater, der har været på internationale missioner for Danmark. Siden 1948 har 80.000 soldater været udsendt, og veteranernes historie er en vigtig kilde til historien om dansk udenrigspolitik og soldaterliv i over et halvt århundrede.

Danmarks aktivistiske udenrigspolitik og de politiske beslutninger om perioden er veldokumenteret. Men de udsendte danske soldaters erfaringer og historier mangler i høj grad stadig at blive belyst ud fra et personligt perspektiv. Rigsarkivet har derfor siden 2018 indsamlet danske veteraners historie. Læs mere om veteranprojektet her.

Soldaterliv i breve, fotos og sociale medier

Vi indsamler forskellige kilder, der kan fortælle om tiden før, under og efter udsendelsen. Det kan for eksempel være:

  • Breve eller videohilsener mellem den udsendte og dem derhjemme
  • Kommunikation i lukkede grupper på sociale medier
  • Sendte beskeder
  • Dagbøger
  • Fotografier

Vi eftersøger kilder, der fortæller om oplevelser og overvejelser undervejs, om de faglige oplevelser og udfordringer, om savn og familielivet på afstand, om livet som udsendt soldat. Det er kort sagt alt det, man ikke finder i myndighedernes arkiver, f.eks. fra Udenrigsministeriet eller Forsvarsministeriet.

80.000 udsendte for Danmark siden 1948

Danmark har i de seneste årtier bidraget til en lang række missioner i verdens brændpunkter. Det gælder blandt andet i Balkanområdet, i Afrika, Mellemøsten, Baltikum, i kamp mod pirateri og sikring af fri skibsfart og navigationsfrihed og selvfølgelig i Afghanistan. Samlet set har der siden 1948 været ca. 80.000 udsendelser, heraf omkring 45.000 fra og med missionerne på Balkan. I Danmark findes der derfor nu over 40.000 krigsveteraner. Rigsarkivet er interesseret i, at modtage materiale fra flere veteraner, og på den måde sikre kilderne til deres historie for fremtiden.

Sådan foregår det, når en veteran vil aflevere

Hvis en veteran har lyst til at aflevere materiale, vil Rigsarkivet bevare det som et privatarkiv. Materialet har personlig og privat karakter og derfor er det naturligvis veteranen selv der bestemmer, hvornår Rigsarkivet kan gøre det tilgængeligt. Læs om, hvordan du kan aflevere et privatarkiv til Rigsarkivet.