tirsdag 24. sep. 2019

Rigsarkivet forærer Slægtsforskernes Bibliotek større bogsamling

Rigsarkivet forærer sin bogsamling inden for personal- og slægtshistorie til Slægtsforskernes Bibliotek. Det sker i forbindelse med Rigsarkivets kommende flytning fra Slotsholmen.

Læs nyheden om den nye læsesal i København.

Rigsarkivets bogsamling med personal- og slægtshistorie forgrener sig i to, nemlig ren faglitteratur om personal- og slægtshistorie samt litteratur med biograferede personer og slægter. I alt forærer Rigsarkivet ca. 95 hyldemeter litteratur til Slægtsforskernes Bibliotek.

Til glæde for både Slægtsforskernes Bibliotek og Rigsarkivet

Om overdragelsen udtaler Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør i Rigsarkivet, at: ”Rigsarkivet glæder sig meget over, at bøgerne på denne måde bliver let tilgængelige for slægtsforskere generelt, da arkivets alternativ med et reduceret bibliotek ville være en destruktion.”

Også bibliotekets leder, Per Andersen, glæder sig over forøgelsen af bogsamlingen til anvendelse af slægtsforskere: ”Vi er meget glade for denne overdragelse af litteratur inden for personalhistorie og slægtslitteratur. Det fordobler vores bestand af værker inden for disse emner til omkring 10.000 værker. Samtidig giver det os bedre mulighed for at digitalisere slægtsbøger til glæde for danske slægtsforskere.”

Linker til billede i fuld størrelse. Slægtsforskernes Bibliotek.
Foto: Per Andersen, Slægtsforskernes Bibliotek

En stor fysisk – og digital – bogsamling

Bøgerne fra Rigsarkivet og Slægtsforskernes Biblioteks øvrige samling er fysisk tilgængeligt på deres bibliotek i Albertslund på mandage og torsdage, men brugeres opfordres til at aftale besøg på forhånd via mail.

Slægtsforskernes Bibliotek tilbyder i dag mere end 5.000 titler online inden for bibliotekets emner, som forventes at nå 8.000 titler i løbet af 2020. Derudover er det planen, at de ’nye’ bøger fra Rigsarkivet også skal digitaliseres. Digitaliseringen vil gøre dem frit tilgængelige og fuldt fritekst-søgbare på bibliotekets hjemmeside.

Besøg Slægtsforskernes Biblioteks hjemmeside.

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Det er landets største slægtsforskerforening med 8.000 medlemmer. Biblioteket er et specialbibliotek for slægtsforskere og historikere medværker fra vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.