torsdag 19. nov. 2020

Oplev dansk kolonihistorie i Indien via internettet

Rigsarkivet markerer 400-året for oprettelsen af kolonien i Tranquebar ved at give dig adgang til menneskeskæbner og begivenheder i Ostindisk Kompagnis historie.

Den 19. november 2020 er 400-årsdagen for, at Nayaka Raghunatha af Thanjavur signerede en traktat med Christian IV om, at Tranquebar skulle være hovedsædet for de dansk-norske handelsaktiviteter i Indien. For at markere dagen giver Rigsarkivet adgang til, at du kan dykke ned i arkiverne om Ostindisk Kompagni, som dækker årene fra 1616 – 1729.

Her finder du kilder, der belyser Danmark-Norges allertidligste tropiske kolonihistorie, som er et næsten ubeskrevet blad i dobbeltmonarkiets historie. Du finder spændende historier om indisk og europæisk historie, international handelshistorie og om udfordrende, overvældende og eksotiske kulturmøder.

”Ostindisk Kompagni er den ældste del af Danmarks kolonihistorie. Hovedparten af de ca. 50 pakker med arkivalier, Rigsarkivet har om kompagniet, har kun i meget ringe omfang været tilgængelige, fordi de er i så dårlig stand. Nu bliver der mulighed for, at forskere, gymnasieelever og almindelige borgere kan dykke ned i historien,” fortæller Specialkonsulent i Rigsarkivet Asger Svane-Knudsen i denne artikel på videnskab.dk, hvor du også kan læse historien om to danske sømænds meget forskellige skæbner, som er gravet frem i dokumenterne fra Tranquebar.

En af de primære grunde til, at arkivalierne er i så dårlig stand er, at de ældste dokumenter har ligget i det danske hovedsæde, Fort Dansborg, i op til 200 år under tropiske forhold. De blev først blev hentet hjem fra Tranquebar i 1845, da kolonien blev solgt til England.

Mange af arkivalierne er blevet digitaliseret og er samlet i en kildepakke på kilderne.dk, som er Rigsarkivets online platform for digitale undervisningsmaterialer til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Her kan du dykke ned i de mange spændende historier fra Tranquebar til brug i din undervisning eller for din egen interesses skyld.