onsdag 12. okt. 2016

Øresundstoldregnskaber m.m. på Arkivalieronline

Øresundstoldregnskaber 1497-1856 og Øresundskontratoldregnskaber 1660-1856 er digitaliseret og kommer på nettet 13. oktober 2016. Samtidig kommer et restparti justitsprotokoller online.

Om Øresundstoldregnskaberne

De danske Øresundstoldregnskaber er en helt enestående kildegruppe, og UNESCO har da også sat dem på listen over den skriftlige verdenskulturarv, The Memory of the World Register.

Årsagen til den internationale interesse er, at man i sundtoldregnskaberne kan følge den internationale søfart og varetransport gennem Øresund fra 1497 til 1857. Især i 1600- og 1700-tallet var Sundet en af verdens vigtigste handelsveje, idet skibene hentede råvarer i Østersøområdet og fragtede dem til Vesteuropa, hvorfra man omvendt sendte en lang række forarbejdede varer.

Det finder du i regnskaberne

Hvert eneste skib er optegnet i sundtoldregnskaberne, som er ført kronologisk. Oplysningerne er sparsomme i begyndelsen, men fra 1660’erne får man oplyst: dato, nationalitet, skipperens navn og hjemsted, afsejlings- og destinationshavn, lastens indhold og toldbeløbet.

Materialet er hullet i begyndelsen, men fra 1574 til 1857 er rækken af protokoller stort set ubrudt. Man skal være opmærksom på, at skibe under dansk flag ikke betalte varetold; men deres passage er kort opregnet i regnskaberne. Bemærk også, at skibsnavne som regel ikke er nævnt.

Du kan søge i regnskaberne

Ud over at du nu kan finde Øresundstoldregnskaberne på Arkivalieronline, kan du også på hjemmesiden www.soundtoll.nl  finde alle oplysninger fra Øresundstoldregnskaberne 1634-1857 indtastet i en database. Du kan søge i databasen, hvortil der er knyttet statistikværktøjer og hjælpetekster.

Regnskaberne 1497-1633 er under indtastning.

Justitsprotokoller fra det nørrejyske område

De digitaliserede protokoller omfatter perioden fra 1854 og frem til 1923 og er et restparti fra en tidligere digitalisering.