tirsdag 6. jun. 2017

Nyt website skal styrke de nordiske rigsarkivers samarbejde

Det fællesnordiske website Nordisk Arkivportal skal fastholde, styrke og udvikle de nordiske rigsarkivers samarbejde. Projektet præsenteres i forbindelse med det norske rigsarkivs 200 års jubilæum i Oslo den 6. juni 2017 og websitet lanceres i løbet af sommeren 2017.

Samarbejdet mellem de offentlige arkiver i Norden går helt tilbage til 1930’erne og er i dag meget tæt og veludviklet med en væsentlig infrastruktur, der understøtter videndeling, forretningsudvikling og netværk.

Idéen går tilbage til 2012

I 2012 besluttede de nordiske rigsarkiver at skabe et fælles website, Nordisk Arkivportal (nordiskarkivportal.org), hvor arkiverne kan organisere fælles arrangementer og udveksle arkivfaglig viden af fælles interesse. Bag projektet står Rigsarkiverne i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige. Websitet lanceres i sommeren 2017.

Fastholde, styrke og udvikle samarbejdet

Nordisk Arkivportals formål er at fastholde, styrke og udvikle samarbejdet mellem de nordiske arkiver og facilitere kommunikation, samarbejde og videndeling på tværs af organisationerne. Websitet vil samle det nordiske samarbejde på ét sted og på den måde synliggøre, tilgængeliggøre og være et sted, som ansatte i arkiverne samt interesserede brugere benytter. Portalen vil øge tilgængelighed til arkivbestanden, formidle nyheder, referater og de mangfoldige formidlingstiltag, arkiverne byder på.