tirsdag 5. feb. 2019

Nyt projekt skal kortlægge Danmarks befolkning tilbage til 1787

Med projektet Link-Lives vil Rigsarkivet sammen med Københavns Universitet, Københavns Stadsarkiv og den amerikanske slægtsforskningsvirksomhed Ancestry kortlægge og sammenkæde historiske livsforløb i perioden 1787-1968.

Link-Lives koncentrerer sig om tiden fra den anden danske folketælling i 1787 til indførelsen af CPR-systemet i 1968. Med folketællinger, kirkebøger og andre historiske kilder ligger de danske arkiver inde med et – også i internationalt perspektiv – stort og unikt materiale. Det er oplysninger fra disse kilder, som nu skal samles og sammenkædes.

Projektet fokuserer på det potentiale, der ligger i at knytte de historiske befolkningsdata sammen, og lægger op til nye forskningsmuligheder indenfor en række felter. Link-Lives åbner bl.a. op for ny viden om sygdomsmønstre på tværs af generationer.

Læs pressemeddelelsen om Link-Lives projektet.

Bygger videre på de frivilliges arbejde

Mange års frivilligindsats er gået forud for realiseringen af Link-Lives. De frivillige slægtsforskeres talrige afskrivninger af folketællinger og kirkebøger kan nu blive omdannet til data, som vil gøre os endnu klogere på vores forfædre og os selv.

Fondsstøtte til projektet

Projektet løber frem til 2024 og kræver både arbejde med nye teknologier og historisk grundforskning. Til dette arbejde er opnået støtte fra Innovationsfonden og Carlsbergfondet, der tilsammen støtter projektet med 33 millioner kroner.

Læs også om Link-Lives hos Innovationsfonden, Carlsbergfondet og Københavns Stadsarkiv.

Læs om Ancestry.