fredag 1. nov. 2019

Oktober måned i arkivalier – nyt på Arkivalieronline

Selvom vi lige har passeret halloween, er der ingen skræmmende nyheder fra Rigsarkivet. Tværtimod. Der er nemlig endnu en gang nye arkivalier på Arkivalieronline – bl.a. flere færøske arkivalier og arkivalier fra Danske Kancelli.

Nu finder du endnu flere arkivalier fra Højesteret og Justitsministeriet på Arkivalieronline. I oktober er AO desuden forsynet med arkivalier fra Danske Kancelli, flere færøske arkivalier og flere nydigitaliserede kontraminesterialbøger.

Se oversigterne over materialet her:

Admiralitetet, Justitsministeriet, Generalauditøren, Missionskollegiet og Direktionen for Vajsenhuset m.m. – på AO oktober 2019

Færøske arkivalier – på AO oktober 2019

Nydigitaliserede kontraministerialbøger – på AO oktober 2019

Danske Kancelli – på AO oktober 2019

Digitaliseringer fra frivilligfotograferne

Hver måned publiceres de frivillige fotografers seneste digitaliseringer.

Her kan du se, hvad der er kommet online i oktober.