fredag 6. maj. 2022

Nyt på Arkivalieronline i marts

Foråret har meldt sin ankomst og det samme har tusindvis af nye digitaliserede arkivalier på Arkivalieronline. Her får du en oversigt over nye dokumenter, der er kommet på for marts måned.

Strafferegistre i København

I denne måned er der kommet mange nye strafferegistre over dømte i København (1869-1896). Omfanget af strafferegistre voksede stødt i 1800-tallet og er en betydelig kilde til kriminalitets- og slægtshistorie i Danmark. Strafferegistrene er resultatet af et samfund i administrativ udvikling, hvor sammenlægninger førte til større befolkningstal.

I strafferegistrene kan du blandt andet finde navnet på den straffede, hvad personen er dømt for, straffens karakter og en henvisning til domsdato eller et sidetal i justits- eller domprotokollen. Ubehagelige oplysninger beretter om tragedier, men er generelt og kilder til konkrete begivenheder i personers liv.

Rørvig Fattigkommissions forhandlingsprotokol

Rørvig Fattigkommissions forhandlingsprotokol (1802–1867) indeholder korrespondance og regnskaber, som giver et godt indblik i tidens tendenser og syn på fattigdom. Du kan for eksempel se i hvilket omfang fattige skulle have almisser. Ved udgangen af hvert år skulle fattigkommissioner for eksempel udarbejde en forsørgelsesplan. Den skulle indeholde oplysninger om hver af de trængende personers behov, tilstand og livsførsel. Nu kan du se et konkret  eksempel fra Rørvig på Arkivalieronline.

Meget andet spændende nyt materiale

Derudover byder denne måned også på meget andet nyt på Arkivalieronline. Eksempelvis mange tusinder nye skanninger fra Trankebar og Asiatisk Kompagni, dødsattester fra mange landsogne, nye medicinalindberetninger og meget, meget mere.

God læselyst.

Oversigter over materialet

Pdf-ikon Omskrevne Tingbogsblade, Strafferegistre, Medicinalindberetninger M.m.

Pdf-ikon Materiale Vedr. TrankebarMatrikler, omskrevne tingsbogsblade, jævnførselsregistre m.m. Fødselsprotokoller

Pdf-ikon Digitaliseret Materiale Fra Rigsarkivets Frivillige Fotografer, Marts 2022.

Du kan også se oversigter over tidligere nyt på Arkivalieronline. Rigtig god arkivjagt hjemme i stuen!