torsdag 22. apr. 2021

Nyt på Arkivalieronline i marts

Samfundet genåbner, og det samme gør Rigsarkivets læsesale. En anden glædelig nyhed er at der er kommet nyt materiale på Arkivalieronline.

Også i marts er Arkivalieronline blevet suppleret med nydigitaliseret materiale. Der er nu kommet en række nye dødsattester, samt skøde- og panteprotokoller.

Derudover ligger der nu en stor mængde tegninger fra Ingeniørkorpset, hvor du bl.a. kan finde gamle kort over København, plantegninger for Landkadetakademiet og søkort over Samsø.

Oversigt over materialet:

  • Filmfortegnelser LAK (bind 1-6) vedr. skifteprotokoller fra godsarkiver
  • Skøde- og panteprotokol 1921-1927 (Fejø Birk)
  • Skøde- og panteprotokol 1897-1899 (Rønne Byfoged)
  • Dødsattester, landsogne 1916-1919
  • Historisk tegningsarkiv fra Ingeniørkorpset

OBS: Ovenstående liste er en fuldstændig oversigt over denne måneds nydigitaliseringer, hvorfor der ikke indgår links til større oversigter som normalt.