fredag 15. maj. 2020

Nyt på Arkivalieronline i maj

Der er nu kommet nye digitaliseringer på Arkivalieronline som du kan dykke ned i hjemmefra. Du finder bl.a. nydigitaliserede kontraministerialbøger og nyt materiale fra Rentekammeret.

Arkivalieronline er denne måned blevet suppleret med flere digitaliseringer af kontraministerialbøger og materiale vedrørende Genforeningen 1920, herunder journalsager, krigsfangelister, m.m.

Desuden kan du finde dom- og voteringsprotokoller fra Højesteret, bygnings- og havejournaler fra Indenrigsministeriet, kongelige resolutioner og reskripter fra Rentekammeret (Norske afdeling), materiale fra Danske Kancelli, fødselsprotokoller m.m.

Se oversigterne over materialet:

Pdf-ikonRentekammeret, Norske Afdeling

Pdf-ikonNydigitaliserede kontraministerialbøger

Pdf-ikonMateriale vedr. Genforeningen

Pdf-ikonMateriale fra Indenrigsministeriet og Højesteret m.m.

Pdf-ikon Danske Kancelli – Brevsager og registrantsager

Pdf-ikon Diverse registre, kartoteker, kopibøger, saglister m.m.

Pdf-ikon Fødselsprotokoller