mandag 21. mar. 2022

Nyt på Arkivalieronline i februar

I denne måned er der kommet 102.512 nye billedfiler på Arkivalieronline, hvor du frit kan fordybe dig i historien og kilderne. Her finder du oversigterne over det nye materiale for februar måned.

Den fransksindede “enfant terrible” Franz von Lichtenstein i Dansk Ostindien

Trankebar, der var hjemsted for den øverste myndighed i de danske ostindiske besiddelser, var i slutningen af 1700-tallet præget af uroligheder. Både mellem lokalbefolkningen og den danske forvaltning og internt blandt de danske embedsmænd. I denne måneds materiale fra Generalguvernør P. Hansens embedsarkiv, kan du blive klogere på kolonitiden og embedsværket i troperne.

Du kan for eksempel læse om stridighederne mellem guvernøren over de danske besiddelser i Ostindien, Peter Ankersen, og næstkommanderende Franz Von Lichtenstein. Det var en langvarig konflikt, der kulminderede med at Lichtenstein solgte danske søpas til franskmændene – helt i strid med Peter Ankersens orientering mod de engelske kolonimagter.

Materialet indeholder også mange andre materialer og sager fra Dansk Ostindisk handelskompagni, både fra Dansk Ostindien og afdelingen i København.

Matriklen af 1662

Ved enevældens indførelse i 1660 var staten næsten bankerot og der var brug for øgede skatteindtægter. Staten havde brug for et ensartet skattegrundlag, hvilket medførte en centralregistering af alle jorde (en matrikel). Registrering af alle ejendomme og angivelse af ”hartkorn” dannede grundlag for efterfølgende påligning af skatter. Modellen har senere dannet grundlag for vores tids ejendomsvurderinger (ejendomsskatter og grundskyld) med hartkornskatterne, som er udviklet igennem tiden. I denne måneds materiale kan du finde den første matrikulering af de danske jordejendomme i 1662.

For februar måned finder du også mange nye jævnførelsesregistre over matrikelnumre fra masser af sogne – fra Assens til Ullerslev sogn.

Fødsels- og dødsattester fra lægedistrikter og flygtningelejre efter anden verdenskrig

De frivillige fotografer har haft travlt og du kan nu finde dødsattester fra store dele af landets lægedistrikter. Især fra Jylland og Lolland er der kommet masser af nyt materiale.

I forlængelse af sidste måned, er der også kommet flere dødsattester relateret til anden verdenskrig. Denne gang dog fra tiden efter krigen, blandt andet fødsels- og dødsattester på tyske personer (1945 – 1947). Derudover finder du også masser af nye kirkebøger fra sogne i hele landet.

Oversigter over materialet

Pdf-ikon Materiale vedr. Trankebar

Pdf-ikon Matrikler, omskrevne tingsbogsblade, jævnførselsregistre m.m. Fødselsprotokoller

Pdf-ikon Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer. Januar – februar 2022

Du kan også se oversigter over tidligere nyt på Arkivalieronline. Rigtig god arkivjagt hjemme i stuen!