tirsdag 8. feb. 2022

Nyt på Arkivalieronline i december og januar

Danmark er genåbnet og arbejdet med at lægge kilder online, kører derudaf både hos frivillige fotogrupper og i Rigsarkivets egen digitalisering. Her får du oversigter over alt det nye materiale der er kommet på i december og januar.

Hver måned kommer der masser af nyt materiale på Arkivalieronline, så du kan dykke ned i historien hjemme fra din computer. I oversigterne nederst kan du se, de arkivalier der er kommet på de sidste par måneder.

Se Danmarks første folketælling fra 1769

I 1769 havde vi den første rigtige folketælling i Danmark inklusiv alle lande og riger under den danske kongemagt. Tællingen er nu blevet digitaliseret. Læs nyheden om Danmarks første folketælling fra 1769.

Navnekartoteker over soldater og civile i verdenskrigene

Det digitaliserede materiale giver mulighed for at blive klogere på skæbner fra begge verdenskrige. I arkivet efter Kirketjenesten for Flygtninge i Danmark finder du bl.a.  navneregistre over tyske, engelske og amerikanske soldater, der døde i Danmark under 2. verdenskrig. Derudover finder du også kartoteker over danskere, der døde som følge af krigshandlinger og registre over danskere, der arbejdede i Storbritannien under 1. verdenskrig.

Medicinalindberetninger fra danske læger til Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen indsamlede gennem 18- og 1900-tallet indberetninger fra alle danske læger, som kan give unik historisk indsigt i forhold ved sundhed, sygdom og død. I denne runde Dette gælder alt fra alkoholisme til den epidemier som den spanske syge. I materialet indgår der statistiske detaljer om anmeldte tilfælde samt sygdomsforhold helt ned på individniveau.

Aktivitet i de frivillige fotoværksteder

Fra de frivillige fotogrupper er der denne gang bl.a. dødsattester fra Sjælland og Bornholm, Arrestprotokoller fra Helsingør og skøder for de nye selvejerbønder fra starten af 1850’erne.

Oversigter over materialet

Pdf-ikon Flådens Mandskabslister

Pdf-ikon Fødselsprotokoller

Pdf-ikon Materiale fra erhvervslivets organisationer, diverse ministerier m.m.

Pdf-ikon Materiale vedr. Trankebar og Færøerne

Pdf-ikon Omskrevne tingbogsblade, jævnførselsregistre, medicinalindberetninger m.m.

Pdf-ikon Digitaliseret Materiale Fra Rigsarkivets Frivillige Fotografer December 2021.

Pdf-ikon Kartoteker Fra Kirketjenesten For Flygtninge I Danmark Mm, Folketællingen Slesvig 1769

Du kan også se oversigter over tidligere nyt på Arkivalieronline. Rigtig god arkivjagt hjemme i stuen!