onsdag 15. nov. 2017

Nyt på Arkivalieronline – folketællingen for Slesvig og Holsten 1803 m.m.

Torsdag den 16. november 2017 bliver folketællingen for Slesvig og Holsten 1803 samt de sjællandske retsbetjentarkiver tilgængelige på Arkivalieronline. Se også, hvad der siden i sommer er blevet digitaliseret af de frivillige fotografer.

Folketællingen for Slesvig og Holsten 1803

Denne folketælling, der blev afholdt den 3. februar 1803 i hertugdømmerne Slesvig og Holsten, var den første egentlige og ”fuldstændige” folketælling fra området. Tidligere, i 1769, havde der godt nok været en første folketælling, men den havde alene et statistisk formål.

Tælling fra 1803 indeholder rundt regnet oplysninger om 600.000 personer fordelt på 275.000 i hertugdømmet Slesvig og 325.000 i hertugdømmet Holsten. Der er oplysninger om navn, adresse, køn, alder, ægteskabelige stilling samt stilling i husstanden og erhverv for de enkelte personer.

Folketællingen omfatter dog ikke befolkningen i enklavesognene og i sognene i Tørninglen i Nordslesvig. De er medtalt i den kongerigske tælling fra 1801.

Du finder folketællingen her: Folketællinger

De sjællandske retsbetjentarkiver

Nu kan du også fordybe dig i følgende materiale fra dele af de sjællandske retsbetjentarkiver:

  • Dombøger, justitsprotokoller og politiprotokoller, som kan belyse lov og orden,
  • Pasprotokoller, der kan dokumentere hvornår, hvorfra og hvorhen personer er rejst
  • Notarialprotokoller med oplysninger om bl.a. testamenter og udstedelse af veksler
  • Overformynderiprotokoller
  • Lokale lægdsruller

Alle de retsbetjentarkiver indtil 1919, der tidligere lå på film, er nu på Arkivalieronline.

Læs mere om de nørrejyske retsbetjentarkiver og om de fynske retsbetjentarkiver.

Se også Tidligere digitaliseringer

Frivilligprojekterne

Rigsarkivets frivillige fotografer, som affotograferer arkivalier til Arkivalieronline, er særdeles aktive. Siden sommer har grupperne digitaliseret:

De frivillige i Odense: Jordemoderprotokoller fra Fyn ca. 1860-1942.

De frivillige i København: Dødsattester, Øerne og Jylland 1920erne-1930erne.

De frivillige i Viborg: Strafferegistre 1840erne-1930erne og Dødsattester, Jylland, primært Viborg Lægekreds i perioden 1870-1919 og Sundhedsstyrelsen 1941.

Dødsattesterne finder du her: Dødsattester

Jordmoderprotokollerne finder du her: Lægedistrikter

Strafferegistre finder du her: Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919