20.12.2017

Nyt på Arkivalieronline – fynske godsarkiver, sønderjysk tinglysningsmateriale og mere

Vi ønsker dig glædelig jul og godt nytår med årets sidste publicering af nyt materiale på Arkivalieronline. Torsdag den 21. december 2017 er arkivalier fra de fynske godsarkiver, sønderjysk tinglysningsmateriale og digitaliseringer fra de frivillige på nettet.

Arkivalier fra fynske godser

De digitaliserede arkivalier fra de fynske godsarkiver er det materiale, som hidtil har været tilgængeligt på film. Derfor er det kun nogle af arkivalierne fra godsarkiverne, der nu er på Arkivalieronline. Det drejer sig bl.a. om fæstebreve og lejekontrakter fra Østrupgård Godsarkiv (Lunde Herred) og overformynderiprotokoller fra Wedellsborg Godsarkiv.

Arkivalierne finder du under temaet Øvrige samlinger: Godser, baronier, grevskaber og stamhuse

 

Sønderjysk tinglysningsmateriale

Grundakter og grundbøger fra Sønderborg, Haderslev, Gråsten og Aabenraa amtsretter kommer nu online. Materiale fra Toftlund Amtsret er tidligere blevet digitaliseret.

Du finder materialet under temaet Find en ejendom: Sønderjysk tinglysning

Læs mere om kilder til ejendomshistorie i Sønderjylland

 

Digitaliseret materiale fra Rigsarkivets frivillige fotografer

Rigsarkivets frivillige fotografer i Viborg, Odense og København har været særdeles aktive i 2017. Siden november 2017 er følgende af deres digitale affotograferinger kommet på Arkivalieronline:

Dødsattester 1941 fra:

 • Aabenraa
 • Haderslev
 • Sønderborg
 • Ribe
 • Vejle

Dødsattester fra øerne:

 • Bornholm 1870’erne,
 • Sorø/Præstø 1920’erne/1930’erne
 • Lolland/Falster 1930’erne

– Dødsattesterne finder du under temaet Find din slægt: Dødsattester

Navneregistre til strafferegistre fra Århus Byfoged 1897-1934

– Strafferegistre finder du under temaet Øvrige samlinger, Retsvæsen: Retsbetjente indtil 1919

Jordemoderprotokoller:

 • Svendborg 1860’erne til 1910’erne
 • Odense Stadslæge 1870’erne til 1910’erne
 • Assens lægedistrikt og lægekreds 1880’erne til 1920’erne

– Jordmoderprotokollerne finder du under temaet Øvrige samlinger: Lægedistrikter

Enkelte skifteprotokoller fra Odense Byfoged

– Skifteprotokollerne finder du under temaet Find din slægt: Skifter, hele landet

 

Se også: Sådan bliver du frivillig på Rigsarkivet