fredag 13. dec. 2019

Nye privatarkiver i Rigsarkivet

I Rigsarkivet har vi ca. 20.000 privatarkiver og hvert år kommer flere til. I 2019 har vi fået 160 henvendelser og indgået 60 aftaler med privatpersoner, virksomheder og organisationer. Heriblandt afleveringen af e-mails fra en række afgående Folketingsmedlemmer, digitalt bestyrelsesmateriale fra Top-Toy og arkiverne fra den sundhedsteknologiske virksomhed Radiometer og Videnskabernes Selskab.

Arkiverne kan stadig være under aflevering og/eller registrering. Der kan derfor gå en periode, før de er søgbare i vores arkivdatabase Daisy.

E-mails fra folketingsmedlemmer

Siden 2012 har afgående folketingsmedlemmer kunnet afleveret deres e-mails til Rigsarkivet. Cirka en tredjedel af Folketingets 179 medlemmer har indgået en afleveringsaftale. De e-mails, som folketingsmedlemmer vælger at gemme, kan både omfatte politiske aktiviteter og henvendelser fra almindelige borgere. De kan derfor være med til at belyse det danske demokrati og det politiske liv på borgen.

Bestyrelsesmateriale fra Top-Toy

Virksomheden kendes også under grundlæggeren Børge Rasmussens initialer, BR. Top-Toy var fra grundlæggelsen i 1963 og årtier frem førende på legetøjsmarkedet. Siden blev virksomheden moderselskab for kæderne Fætter BR og Toys’R’Us (den skandinaviske licens). Den 28. december 2018 gik virksomheden konkurs. Rigsarkivet modtog i den forbindelse digitalt bestyrelsesmateriale fra ca. 2009-2018. Efter konkursen blev rettighederne til navnet BR købt af Salling Group.

Iværksætter-arkiv fra Radiometer

Den verdenskendte producent af måleudstyr til laboratorier og hospitaler blev grundlagt i 1935 og skulle egentlig levere til den voksende danske radioindustri. Et par år senere stod Radiometer dog for udviklingen af et PH-meter til Carlsbergs laboratorier. Under polioepidemien i 1950’erne blev PH-metret videreudviklet til effektiv diagnosticering af sygdommen. Siden har Radiometer udviklet flere akutparametre. Virksomhedens arkiv går helt tilbage til den spæde start og indeholder blandt andet bestyrelsesprotokoller og salgskorrespondance. I 2004 blev virksomheden solgt til Danaher Corporation.

Stort arkiv fra Videnskabernes selskab

Fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab modtager Rigsarkivet næsten 100 hyldemeter arkivalier, der vidner om cremen af dansk videnskab siden grundlæggelsen i 1742. Arkivet belyser de mange internationale forbindelser og forskernetværk, som selskabet har skabt, men dokumenterer også arbejdet med den første grundige topografiske opmåling af Danmark og udgivelsen af en dansk ordbog. Arbejdet med ordbogen tog i øvrigt 112 år!

I 2019 har vi også modtaget første del af arkivet fra DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger). Det er organisationens arkivfond, der står for afleveringen. Se TV Midtvests indslag fra 26. november om afleveringen af DGI’s arkiv

Særlige adgangsbetingelser

For privatarkiver kan der fastsættes individuelle betingelser for adgang til arkivet. Betingelserne aftales mellem donator og Rigsarkivet. Du kan derfor blive bedt om at søge adgang hos donator, før du kan bruge arkivet.

Dokumentation af det danske samfunds udvikling

Privatarkiver kan komme fra virksomheder, organisationer, foreninger, bevægelser og personer. Rigsarkivets indsamling er fokuseret på landsdækkende aktører, som har haft betydning for udviklingen af det danske samfund.

Vil du aflevere private arkivalier til Rigsarkivet? Læs mere her