13.04.2018

Nye bestemmelser om bevaring og kassation for kommuner

Bevaringsbestemmelserne er nu ændret, så de svarer til den kommunalearkivdannelse, der løbende ændrer sig.

Ændringerne, hvad angår bevaring data i it-systemer, er følgende:

  • Kassation af dokumenter i it-systemer er stadig en mulighed, men det forudsætter nu en grundig analyse af registreringskvaliteten, og kommunalbestyrelsen skal godkende kassationen
  • Byggeprojektsystemer vedr. anlæg og nybyggeri af kommunale ejendomme skal også bevares
  • Trafik- og vejtællinger skal også bevares
  • Forskningsdata skal også bevares
  • Kommunale kliniske kvalitetsdatabaser skal også bevares

Læs de nye bestemmelser for it-systemer

For de papirbårne arkiver er der foretaget ændringer på følgende punkter:

  • Total bevaring af alle kommunale børnesager
  • Kassation af ligningssager for personer i årene 1979, 1989 og 1999
  • Kassation af ligningssager for selskaber i årene 1989 og 1999

Læs de nye bestemmelser for papirarkivalier